Functie:
hoofd specialistenteams
Telefoon:
+31(0)570 666 289
mail Eric

‘Ik ben hoofd van het zogenaamde specialistenteam waarin onze adviseurs op het gebied van parkeren, openbaar vervoer en procesmanagement organisatorisch een plek hebben. Ik schep en bewaak de randvoorwaarden zodat onze adviseurs de optimale kwaliteit leveren voor de klant en stuur op de uitbouw van onze expertise. Ik ben betrokken, gepassioneerd en ondanks dat het gespecialiseerde vakgebieden betreft die veel van de inhoud vragen, staat de klant altijd voorop.

Ik heb gestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. Aanvullend heb ik economische bedrijfstechniek gestudeerd. Sinds 1 december 1988, dus al ruim 20 jaar, werk ik bij Goudappel Coffeng. Na mijn indiensttreding ben ik betrokken bij het opzetten, ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen. Deze modellen geven inzicht in toekomstige verkeers- en vervoersstromen en zijn hierdoor een belangrijk beleidsondersteunend instrument. Vanaf 1998 tot eind 2012 gaf ik leiding aan de groep verkeersprognoses. In deze periode is Goudappel Coffeng marktleider geworden op het ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen. De laatste jaren heb ik mij meer toegelegd op de relatie met onze klanten en het begeleiden en coachen van medewerkers. Vanuit die brede blik en ervaring maakte ik in december 2012 de overstap naar de functie van hoofd van het specialistenteam.

Ik wil bruggen slaan tussen inhoud en proces. Uiteindelijk gaat het erom dat er een overwogen besluiten kan worden genomen. Als de inhoud op de juiste manier aan het proces wordt toegevoegd dan ben ik ervan overtuigd dat besluitvorming sneller en beter kan. Op dit aspect is nog een wereld te winnen.