Functie:
hoofd specialistenteams
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)570 666 289
mail Eric

Ik ben gefascineerd door het onderwerp mobiliteit. Goede mobiliteit biedt mogelijkheden om ons te ontplooien en draagt bij aan onze economische groei. De keerzijde hiervan is de toenemende druk op de (verkeers)veiligheid en het milieu. Het continu zoeken naar het juiste evenwicht hiervan voor de verschillende stakeholders maakt het een uitdaging om binnen dit vakgebied te werken.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en heb deze kennis direct daarna aangevuld met de studie economische bedrijfstechniek. Sinds 1 december 1988, dus al ruim 25 jaar, werk ik bij Goudappel Coffeng. Na mijn indiensttreding ben ik betrokken bij het opzetten, ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen. Deze modellen geven inzicht in toekomstige verkeers- en vervoersstromen en zijn hierdoor een belangrijk beleidsondersteunend instrument. Vanaf 1998 tot eind 2012 gaf ik leiding aan het team “verkeersprognoses”. In deze periode is Goudappel Coffeng marktleider geworden op het ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen. De laatste jaren heb ik mij meer toegelegd op de relatie met onze klanten en het begeleiden en coachen van medewerkers. Vanuit die achtergrond maakte ik als manager in 2012 de overstap naar de teams “openbaar vervoer” en “parkeren en locatieontwikkeling”. Daarnaast ben ik lid van het tenderteam.

Ik zorg ervoor dat klanten optimaal worden geholpen door onze adviseurs. Alleen inhoudelijke expertise is hierbij niet voldoende. De context waaruit de vraag naar voren komt en lokale kennis zijn minstens zo belangrijk. Hier waak ik voor en stel de klant altijd voorop.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›