Automatische voertuigen - kansen en uitdagingen (Dag van de Lightrail)

2 februari 2015 door Niels van Oort, Menno Yap

Niels van Oort vanuit zijn rol bij TU Delft, leidde een discussie over de vraag hoe automatische voertuigen kunnen bijdragen aan de innovatieve bereikbaarheid van Vliegveld Rotterdam-The Hague ('zestienhoven'). Ook onze Menno Yap werkte hieraan mee.

Bekijk publicatie

De fietser beter in beeld (Verkeerskunde)

2 februari 2015 door Dirk Bussche

Willem Scheper, Edgar Siemerink, Joost de Kruijf en Dirk Bussche (NHTV en DAT.Mobility) schetsen wat er kan (en moet) met nieuwe technieken om fietsbeleid te voorzien van onderliggende data-inzichten.

Download publicatie

10% anders leren kijken - Trenddossier Verkeerskunde

2 februari 2015 door Ron Bos

Ron Bos duidt als één van de 12 experts de grote drijvers van ons vakgebied: smart verkeerskunde (incl. hoe hij in 2015 daar concreet invulling aangeeft: Openbaar Vervoer 3.0)

Download publicatie

Mobiliteit 3.0 - nieuwe organisatievormen voor openbaar vervoer

1 februari 2015 door Ron Bos

Als voorbode op het congres 'Verkeer in de slimme stad' laat Ron Bos zien hoe het mobiliteitslandschap veranderd is (Verkeersnet)

Bekijk publicatie

Step-by-Step: learning from implementing behavioural changes in transport

30 januari 2015 door Wim Korver, Tim van Huffelen

Results of the step-by-step project (Stepping Stones): comparing 31 cases in 15 European cities on behavourial changes in transport for improving succes rate of future initiatives.

Bekijk publicatie

Zwakke concurrentiepositie regio's door weinig samenhang railprojecten (Dag van de Lightrail 2015)

29 januari 2015 door Bas Govers

Bas Govers gaf zijn visie op de toekomst van de spoorsector op de Dag van de Lightrail (28-1-2015)

Bekijk publicatie

Investeren in de stad - lessen uit 47 lightrail projecten

29 januari 2015 door Niels van Oort

Rob van der Bijl, Bert Bukman en Niels van Oort houden een pleidooi voor investeren in de stad door middel van hoogwaardig OV, en in het bijzonder light rail.

Bekijk publicatie

Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? (NM Magazine)

22 januari 2015 door Job Birnie

In het hoofdartikel van het NM Magazine kijkt Job Birnie terug en vooruit. Wat is er bereikt in de 'slechts' 15 jaar dat wegbeheerder regionaal gingen samenwerken voor operationeel verkeersmanagement?

Bekijk publicatie

Wijzer op weg - Mapzine over toekomstig verkeersmanagement

21 januari 2015 door Matthijs Dicke-Ogenia

In het e-zine van ons zusterbedrijf MAPtm staat deze editie het verkeersmanagement van de toekomst en ITS centraal. Matthijs Dicke geeft hierbij inzicht in hoe gewoontegedrag te veranderen is. Deze publicatie is ook engelstalig.

Bekijk publicatie

Intelligent Transport (Mapzine - English)

21 januari 2015 door Matthijs Dicke-Ogenia, Jaap Benschop

Our sister company MAPtm publishes interesting e-zines about Traffic Manaagement. The January 2015-edition is about Intelligent Transport

Bekijk publicatie

Smart Urbanism (Blog)

14 januari 2015 door Ron Bos

SmartUrbanism.org onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op het raakvlak van technologische, sociale en disruptieve innovatie die van invloed zijn op de vorm, gebruik en planning van de stad.

Bekijk publicatie

Mensen gaan niet zomaar doen wat verkeerskundigen willen (KpVV Reisgedragblog)

24 december 2014 door Matthijs Dicke-Ogenia

Interview met Matthijs Dicke over 'de gedragsbril' naar aanleiding van het boek 'Mobiliteit & Gedrag' dat hij voro CROW samenstelde.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›