Knooppuntontwikkeling in de Randstad (CVS 2013)

22 november 2013 door Thomas Straatemeier

Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar helpen rond knooppuntontwikkeling in de randstad. Onze Thomas Straatemeier en Gert-Joost Peek (Hogeschool van Rotterdam) bespreken het. (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Plan22 Investeren in OV (CVS 2013)

21 november 2013 door Bas Govers

Douwe Tiemersma (Stadsregio Amsterdam) en onze Bas Govers vertellen over slim investeren in OV aan de hand van de case Amsterdam (CVS 2013)

Download publicatie

De Bereikbaarheidsindicator in de Mobiliteitsscan (CVS 2013)

21 november 2013 door Henk Tromp, Dirk Bussche

Henk Tromp, Dirk Bussche (Goudappel) en Casper Stelling-Plantenga over de bereikbaarheidsindicator. Snel inzicht in de R van MIRT (CVS-congres 2013).

Download publicatie

Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd (CVS 2013)

21 november 2013 door Matthijs Dicke-Ogenia, Sander van der Eijk

Matthijs Dicke en Sander van der Eijk buigen zich over de complexe samenhang tussen gedragsbeinvloeding en de mobiliteitspraktijk aan de hand van filemijden (CVS-congres 2013, Rotterdam)

Download publicatie

Fietsparkeernormen - de case Den Haag (CVS 2013)

21 november 2013 door Rico Andriesse

Diede Labots, Frans Botma (beiden gemeente Den Haag) en onze Rico Andriesse over de parkeernormen voor de fiets in de residentie (CVS-congres 2013, Den Haag).

Download publicatie

Synthetische populatieschatting - een vergelijking van LMS/NRM met andere methoden (CVS 2013)

21 november 2013 door Luuk Brederode

Luuk Brederode (Goudappel/TU Delft) en Marten Waanders (Universiteit Twente) vergelijken de synthetische populatieschatting in het LMS/NRM met andere veelgebruikte methoden (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Ontwerpregels voor kruispunten - een onderzoeksopzet (CVS 2013)

21 november 2013 door Luc Wismans

Erwin Bezembinder, Eric van Berkum en Luc Wismans (allen Universiteit Twente, Erwin tevens Windesheim en Luc tevens Goudappel) bespreken een onderzoeksopzet om te komen tot ontwerpregels voor kruispuntontwerp in stedelijke netwerken (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Van Maxi-Cosi tot SUV (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Hoe organiseren ouders met kinderen hun mobiliteit? Nina Schaap (KiM), Peter Jorritsma (KiM) en Marie-José Olde Kalter brachten het in beeld (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Meer mensen, die vaker en verder fietsen? (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Een decompositie van een groeiend fietsgebruik door Lucas Harms (UvA), Hans Wüst (KiM) en onze Marie-José Olde Kalter (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Het Mobiliteitspanel Nederland: een oude bekende in een nieuw jasje (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Een uitgebreide toelichting op het nieuwe longitudiaal onderzoek naar mobiliteit, 30 jaar na het laatste Longitudinaal VerplaatsingsOnderzoek door Sascha Hoogendoorn-Lanser (KiM), Nina Schaap (KiM) en onze Marie-José Olde Kalter (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

It's the economy, stupid! (CVS 2013)

21 november 2013 door Bas Govers

Bas Govers duidt de relatie tussen ruimte, mobiliteit en economie, gisteren, vandaag en morgen (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Topsegment als kapstok voor het spoor van de toekomst (CVS 2013)

21 november 2013 door Henk Doeke van Waveren

Van oliecrises tot kredietcrisis. Henk Doeke van Waveren (Goudappel) en Warner Oldenziel (SMA und partner) schetsen hoe een topsegment als kapstok kan dienen voor het spoor van de toekomst (CVS congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie