RVM-netwerk stroomlijnt regionaal verkeersmanagement (NM Magazine)

29 oktober 2014 door Jakob Henckel, Job Birnie

Een gemeenschappelijk netwerk en GIS-database zijn een stap voorwaarts voor beter regionaal verkeersmanagement. Een korte toelichting bij de lancering (uit: NM Magazine, oktober 2014).

Download publicatie

Kortingen verdwijnen, klantenacties zijn hot (verslag van de EMTA 2014)

23 oktober 2014 door Niels van Oort

Europese OV-autoriteiten van grote steden kwamen ook in 2014 bijeen voor 2 dagen kennisdelen. Ruud van der Ploeg, Niels van Oort en Joost van Os doen verslag (EMTA 2014, Londen).

Bekijk publicatie

Openbare resultaten Pilot Datafusie NDW (DITCM)

22 oktober 2014 door Paul van Beek, Martie van der Vlist

Openbare resultaten van het NDW-project waarin wij samen met Be Mobile, MAPtm en VORtech lieten zien wat met datafusie op het gebied van verkeersmanagement mogelijk is.

Download publicatie

Learning from implementing behavioural changes in transport (Step by Step)

17 oktober 2014 door Wim Korver

Mobility data were collected for 14 European cities. Within these cities 31 cases with a behavioural intervention were analysed. An assessment was made of the success of the behavioural intervention.
Presented at the European Transport Conference (ETC2014).

Download publicatie

Multimodal travel information in the Maastricht Region

17 oktober 2014 door Henri Palm

Casestudy on the use of a multimodal travel information service to reach accessibility objectives, by Henri Palm, Johan Camp and Casper Stelling (ETC 2014)

Download publicatie

Tokio, indrukwekkend geordende stad met dito mensen (Verkeerskunde)

17 oktober 2014 door Christiaan Kwantes

Bijdrage in de rubriek 'Reis om de wereld' van Verkeerskunde, nummer 5 2014.

Download publicatie

Phantom Jam avoidance through in-car speed advice (ETC 2014)

17 oktober 2014 door Luc Wismans, Lieuwe Krol, Leon Suijs

In our research we have tested several strategies implementing in car dynamic speed limits in order to prevent phantom jams (In Dutch: spookfiles) from occurring. Penetration rate and the compliance rate of car drivers were varied to investigate the effects (ETC 2014).

Download publicatie

Kansen door versobering (Mini-seminar Kivi-Niria)

16 oktober 2014 door Richard ter Avest

Hoe kan je geld besparen op beheer en onderhoud door functiegericht en toekomstgericht wegbeheer?

Download publicatie

Feed forward mechanism in public transport (EMTA 2014)

15 oktober 2014 door Niels van Oort

Presentation on 2014 meeting of European Metropolitan Transport Authorities at Tranport for London (EMTA 2014).

Download publicatie

Hoe bewegen 16 miljoen Nederlanders zich op een zomersedag?

10 oktober 2014 door Peter van der Mede

Een voorbeeld van de nieuwe meetbaarheid van mobiliteit.

Bekijk publicatie

Resultaten Spitsvrij (Film)

1 oktober 2014 door Matthijs Dicke-Ogenia, Marco Aarsen, Henri Palm, Kobus Zantema, Jaap Benschop, Martie van der Vlist, Erik Geerdes

Kort filmpje ter afsluiting van het filemijdenproject Spitsvrij, met grote, kleine en persoonlijke resultaten.

Bekijk publicatie

Een fiets is geen konijn - over de hoofdzonden van wegontwerp (Verkeerskunde)

1 oktober 2014 door Rico Andriesse

Rico Andriesse schetst zeven veel gemaakte fouten in wegontwerp en laat zien dat ontwerprichtlijnen ook niet heilig zijn (Verkeerskunde, oktober 2014).

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›