Parkeren niet meer de melkkoe van gemeenten (Binnenlands Bestuur)

13 oktober 2013 door Aukje van de Reijt

Duiding van de problematiek rond teruglopende parkeerexploitatie van gemeenten voor Binenlands Bestuur.

Bekijk publicatie

Verkeersveiligheid en gedragsbeinvloeding (KpVV)

9 oktober 2013 door Marc de Haan

KpVV-Update nr. 8 heeft als thema verkeersveiligheid. Veel praktijkvoorbeelden en interview met Goudappel-pyscholoog Marc de Haan.

Bekijk publicatie

Tram of Bus, does the tram bonus exist? (ETC 2013)

8 oktober 2013 door Tim Bunschoten

Onderzoek naar het bestaan van de Trambonus door onze Tim Bunschoten en Eric Molin en Rob van Nes van de TU Delft. Paper gepresenteerd op de ETC 2013 in Frankfurt.

Download publicatie

Mobiliteitsvak blijft in beweging (De Stentor)

5 oktober 2013 door Jaap Benschop, Jos van Kleef

Interview met Henk Goudappel en de huidige directie over 50 jaar Goudappel Coffeng (Uit: De Stentor, 5 oktober 2013).

Download publicatie

Impressie van de iMobility Challenge (Video)

4 oktober 2013 door Martie van der Vlist

Videoimpressie van de iMobility-challenge waar ook de Goudappel Groep liet zien hoe haar moderne technologie 'smart movement' dichterbij brengt.

Bekijk publicatie

Kan (m.e.r.) effectbepaling niet eenvoudiger? (Tijdschrift Toets)

2 oktober 2013 door Wim Korver

Kun je vuistregels en expert judgement toepassen in m.e.r? Onze Wim Korver samen met Geert Draaijers, Jan Anne-Annema, Henk Otte, Paul de Vos en Marieke van Rhijn. (Uit: Toets, jaargang 20, nr. 3).

Download publicatie

GSM-data als monitor voor verplaatsingsgedrag (Verkeer in Beeld)

2 oktober 2013 door Jeroen Weppner

Een toelichting op hoe miljarden datapunten de verbinding leggen tussen mobiliteit, ruimte, recreatie en economie (Uit: Verkeer in Beeld, nr. 4, 2013).

Download publicatie

Gratis fietsvervoer kan ook té succesvol zijn (Verkeer in Beeld)

2 oktober 2013 door Hendrik Bouwknegt

Leerervaringen van de Merwede-Linge-Lijn op het gebied van gratis fietsvervoer in de trein (Uit: Verkeer in Beeld, nr. 4, 2013).

Download publicatie

Factsheet: het geheim van de loopbus

1 oktober 2013 door Matthijs Dicke-Ogenia, Marc de Haan

Aanpak en resultaat van een gedragsinterventie in De Bilt rond schoolgaande kinderen.

Download publicatie

Factsheet: 3D-straattekening

1 oktober 2013 door Matthijs Dicke-Ogenia, Marc de Haan

Aanpak en resultaten van een gedragsinterventie in De Bilt rond snelheidshandhaving.

Download publicatie

Gedragsmatige aanpak van parkeren (Inspiratiedag Parkeren 2013)

30 september 2013 door Marc de Haan

De essentie van de parallelsessie die Marc de Haan verzorgde op 17 juni op de Inspiratiedag Parkeren. (Uit: Parkeer24, Nr 4, september 2013)

Download publicatie

Ondergronds verkeren (MAPzine nr. 7)

30 september 2013 door Jaap Benschop

MAPzine van zusterbedrijf MAPtm staat deze keer in het teken van de toegenomen ondertunneling in Nederland. Vol inspirerende verhalen.

Bekijk publicatie