It's the economy, stupid! (Verkeerskunde) - tijdschrift versie

30 maart 2015 door Bas Govers

Bas Govers breekt een lans voor het stalen verbond tussen ruimte, mobiliteit en economie. Laten we vooral die laatste niet vergeten (Verkeerskunde, 2/2015).

Download publicatie

Rode & Groene huisjes - waarom parkeren een teamsport is (Parkeren Broodnodig)

30 maart 2015 door Jeroen Roelands

Op dit congres van 19-3-2015 over vitale winkelcentra en parkeren gaf Jeroen Roelands de keynote-speach, over o.a. onze benchmark centrumgebieden.

Download publicatie

It's the economy, stupid! (Verkeerskunde) - lange versie

27 maart 2015 door Bas Govers

Bas Govers breekt een lans voor het stalen verbond tussen ruimte, mobiliteit en economie. Laten we vooral die laatste niet vergeten (Verkeerskunde, 2/2015).

Bekijk publicatie

Evaluatierapport Brabant in-car III - samenvatting

25 maart 2015 door Paul van Beek

Evaluatie van drie ITS-praktijkproeven met incar-technologie op de A67 in opdracht van Beter Benutten, het ministerie van I&M en de provincie Noord-Brabant.

Download publicatie

De economische vitaliteit van de 100 grootste kernwinkelgebieden in kaart

12 maart 2015 door Tim van Huffelen, Guido Scheerder

Vergelijkend onderzoek naar de economische vitaliteit op basis van de factoren bereikbaarheid, voorzieningenaanbod, demografie en ruimtelijke kwaliteit.

Bekijk publicatie

Platos 2015 - vakcongres innovatie van verkeersmodellen

11 maart 2015 door Niels van Oort, Luuk Brederode, Stefan de Graaf, Ties Brands, Leon Suijs, Menno Yap

Op 11 maart 2015 kwam de vakwereld op het gebied van verkeersmodellering weer bij elkaar. Wij verzorgden vijf onderdelen van het programma.

Bekijk publicatie

GSM-Data niet meer weg te denken voor mobiliteitstoepassingen (GIS-Magazine)

6 maart 2015 door Peter van der Mede

Peter van der Mede maakt de balans op na anderhalf jaar research en concrete toepassing van View.DAT voor monitoring en fact-finding van mobiliteit (GIS-Magazine, nr, 2-2015)

Download publicatie

Onbewust op de rem (De Verdieping, persdienstkranten)

27 februari 2015 door Matthijs Dicke-Ogenia

2 pagina's aandacht voor gedragsbeinvloeding in de wereld van de mobiliteit naar aanleiding van 'ons' nieuwe standaardwerk 'Mobiliteit & Gedrag' (CROW 348).

Download publicatie

Bewonersparticipatie in de smart city: luisteren, loslaten en leren

26 februari 2015 door Ron Bos

Interview met Ron Bos over de nieuwe samenspraak in de slimme en duurzame stad.

Bekijk publicatie

Rood licht zien Utrechtse fietsers veel te vaak (NOS op 3)

26 februari 2015 door Richard ter Avest

De burgers mobiliseren je verkeerslichten fietsvriendelijker te maken. Ja dat is een mooi idee. En snelfietsroutes bouwen natuurlijk (Richard ter Avest voor NOS op 3)

Bekijk publicatie

Bezuinigen op Openbaar Vervoer (De Stentor)

24 februari 2015 door Anne Koot

Het werk van onder andere onze Anne Koot namens de provincie Overijssel begint zichtbaar te worden in de media.

Bekijk publicatie

Betaald parkeren schaadt ondernemers !? (NPO2)

23 februari 2015 door Jeroen Roelands

Voor het TV-programma 'Hallo Nederland' schuift Jeroen Roelands als expert aan over dit actuele onderwerp.

Bekijk publicatie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›