Ontwerpregels voor kruispunten - een onderzoeksopzet (CVS 2013)

21 november 2013 door Luc Wismans

Erwin Bezembinder, Eric van Berkum en Luc Wismans (allen Universiteit Twente, Erwin tevens Windesheim en Luc tevens Goudappel) bespreken een onderzoeksopzet om te komen tot ontwerpregels voor kruispuntontwerp in stedelijke netwerken (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Van Maxi-Cosi tot SUV (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Hoe organiseren ouders met kinderen hun mobiliteit? Nina Schaap (KiM), Peter Jorritsma (KiM) en Marie-José Olde Kalter brachten het in beeld (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Meer mensen, die vaker en verder fietsen? (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Een decompositie van een groeiend fietsgebruik door Lucas Harms (UvA), Hans Wüst (KiM) en onze Marie-José Olde Kalter (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Het Mobiliteitspanel Nederland: een oude bekende in een nieuw jasje (CVS 2013)

21 november 2013 door Marie-José Olde Kalter

Een uitgebreide toelichting op het nieuwe longitudiaal onderzoek naar mobiliteit, 30 jaar na het laatste Longitudinaal VerplaatsingsOnderzoek door Sascha Hoogendoorn-Lanser (KiM), Nina Schaap (KiM) en onze Marie-José Olde Kalter (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

It's the economy, stupid! (CVS 2013)

21 november 2013 door Bas Govers

Bas Govers duidt de relatie tussen ruimte, mobiliteit en economie, gisteren, vandaag en morgen (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Topsegment als kapstok voor het spoor van de toekomst (CVS 2013)

21 november 2013 door Henk Doeke van Waveren

Van oliecrises tot kredietcrisis. Henk Doeke van Waveren (Goudappel) en Warner Oldenziel (SMA und partner) schetsen hoe een topsegment als kapstok kan dienen voor het spoor van de toekomst (CVS congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Trends & the City: Planning voorbij de crisis (CVS 2013)

21 november 2013 door Ron Bos

Ron Bos (Goudappel) en Johannes Beuckens (Gemeente Amsterdam) schetsen op basis van trendwatching scenario's voor de stad van de toekomst. Welke wordt het? (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Innovatie in tijden van crisis - Brabant in-car (CVS 2013)

21 november 2013 door Paul van Beek

Hoe Noord-Brabant subsidie omzet in in-car toepassingen, Paul van Beek (Goudappel), Bram Hendrix (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en Rien van der Knaap (OC Mobility Coaching) illustreren dit (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV (CVS 2013)

21 november 2013 door Niels van Oort, Ties Brands

Door de praktijk van onbetrouwbaarheid van OV toe te voegen aan verkeersmodellen worden die laatste betrouwbaarder. Robert van Leusden (BRU) en onze Niels van Oort en Ties Brands lichten het toe (CVS-congres 2012, Rotterdam).

Download publicatie

Een beter OV begint met een beter bestek (CVS 2013)

21 november 2013 door Niels van Oort

Onderzoek en handvatten om beter te kunnen sturen op een betrouwbaar OV, zowel bij aanbesteding als tijdens de exploitatie door onze Niels van Oort (Goudappel/TU Delft) (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Genoeg crisis, wordt energiek! (CVS 2013)

21 november 2013 door Sander van der Eijk

Een concrete uitwerking (work-in-progress) hoe de energieke samenleving kan worden ingezet in de wereld van mobiliteit door Sander van der Eijk (Goudappel), Maarten van Biezen (Natuur & Milieu) en Arjen Kapteijns (Ministerie van IenM) (CVS-congres 2013, Rotterdam).

Download publicatie

Niet vergeten uit te checken hè? (Big Data-congres)

19 november 2013 door Niels van Oort

Hoe 'big data' openbaar vervoer beter en goedkoper kan maken (Verkeersnet, in aanloop op het nationaal 'big data'-congres).

Bekijk publicatie