3e Transirede: Mobiliteit in ‘het nieuwe Nederland’

17 februari 2020

Railforum organiseert op 17 maart in het The Hague Conference Center New Babylon (van 13.30-17.00 uur) voor de derde keer de TransiRede, precies een half jaar voor de troonrede. Tijdens deze interactieve bijeenkomst (met als thema: mobiliteit in ´het nieuwe Nederland´) verkennen de bezoekers de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze spoorsector. Onder meer Eric Mink (Ministerie I&W: ‘Mobiliteit in het nieuwe Nederland begint nu’), Barth Donners (RHDHV: ‘Hubs als schakels in de transitie’) en Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng: ‘Hubs als schakels in de transitie’) gaan in hun presentaties in op het bovengenoemde thema.

Dagvoorzitter en Railforum-bestuurslid Jos van Kleef: “We inspireren elkaar met vergezichten en wisselen standpunten uit tijdens de debatrondes. Er zijn diverse redenen om met elkaar een ‘nieuw Nederland´ te ontwerpen. De klimaatveranderingen bedreigen een groot deel van de volgebouwde Randstad. Daarnaast zijn de woningbouwopgaven groot en lopen diverse infrastructuren zoals luchtvaart, elektriciteitsnet, wegen en spoorwegen tegen fysieke grenzen aan. Qua omgevingshinder zoals uitstoot, geluid en trillingen gaan we al over grenzen heen. Hoe zien we het nieuwe Nederland voor ons?  Welke rol zien we voor landbouw en logistiek? Waar bouwen we onze huizen en pakhuizen? En wat vraagt dat van het openbaar vervoer, de diverse railnetwerken en knooppunten? Geen discussie is zo actueel voor onze sector als deze. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat we andere keuzes moeten maken. Ook om de uitdagingen qua groei en milieu nog enigszins het hoofd te kunnen bieden. Dit geeft ons een interessante mix van opgaven waarover de sprekers en gasten elkaar inspireren tot aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s en de troonrede 2020!”

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.