Actuele discussie rondom rekeningrijden

30 januari 2019

Prijsbeleid voor weggebruik staat opnieuw volop in de belangstelling in Nederland. Na jaren van relatieve ‘rust’ op de Nederlandse wegen neemt de filegroei, ondanks de vele nieuwe aangelegde wegen en opgeloste knelpunten in de afgelopen jaren, weer fors toe met het aantrekken van de economie. Er is daarom een groeiende overtuiging onder wetenschappers, mobiliteitsorganisaties en verschillende politieke partijen dat de invoering van nieuw prijsbeleid – een andere manier om automobilisten te laten betalen voor hun weggebruik – onontkoombaar is om de fileproblematiek, en andere problemen die het groeiend autogebruik met zich meebrengt, op een effectieve en duurzame wijze aan te pakken. 

Voorstellen voor andere vormen van betalen naar autogebruik – kilometerheffing, rekeningrijden, congestieheffing, etc. – zijn in het verleden veelal gestrand vanwege een gebrek aan publieke en politieke steun. Dergelijke maatregelen worden door het publiek vaak opgevat als een verhoging van de kosten voor hun autogebruik, terwijl dat netto niet altijd zo hoeft te zijn wanneer deze vergezeld gaan met een andere inrichting van de autobelastingen. Daarom is het cruciaal op zoek te blijven naar prijs-maatregelen die zowel effectief, d.w.z. congestie op een doeltreffende en duurzame manier weten aan te pakken, als sociaal geaccepteerd zijn, d.w.z. op steun van autogebruikers kunnen rekenen.

Onze adviseur Nico Dogterom promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht op de effecten van Verhandelbare Kilometerrechten op individueel autogebruik. Op de website van Verkeerskunde is hierover eerder gepubliceerd en bijgaand proefschrift geeft meer inzichten in deze problematiek. 

Download de samenvatting (NL)