Centrumgebieden Deventer, Enschedé en Zwolle scoren goed

18 februari 2020

De grote steden in Overijssel scoren goed als het gaat om de economische vitaliteit in het centrum van de steden. In opdracht van de provincie Overijssel nam Goudappel Coffeng de bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en organisatiegraad van 39 grootste Overijsselse centrumgebieden onder de loep. Uit het onderzoek komen voor de grote steden ook verbeterpunten aan de orde, zoals de autobereikbaarheid van Zwolle. Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel: “Het onderzoek helpt lokale overheden om de kracht van hun stad te versterken. Het brengt de economische uitdagingen van de centra goed in beeld.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de middelgrote steden een goed aanbod hebben aan voorzieningen in relatie tot de inwoners en demografische kenmerken en ontwikkelingen. Centra die goed scoren hebben zowel voldoende voorzieningen voor de eigen inwoners als voldoende kwaliteiten in huis om toeristen aan te trekken. Sommige kernen hebben ‘last’ van grotere kernen in de directe omgeving of liggen in een gebied waar demografisch gezien nauwelijks groei is. Volgens Tim van Huffelen is ‘met lef, doorzettingsvermogen en samenwerking voor elk centrumgebied winst te behalen’.

“Woningbouw aanjagen en ruimte voor retail”
De uitkomsten zijn volgens gedeputeerde Monique van Haaf een kansrijk vertrekpunt: “Ik zie veel kansen voor het versterken van de economie in onze centrumgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden voor fiets en auto, en het toevoegen van groen in de stad. Ook het aanbrengen van een goede balans in aanbod tussen landelijke winkelketens en zelfstandig ondernemers is een mooie uitdaging. Daarvoor is het wel van belang dat verschillende partijen samen optrekken. Bijvoorbeeld in De Woonkeuken en Stadsbeweging: netwerken waarin we samen met gemeenten, de woningsector, inwoners en ondernemers woningbouw aanjagen en ruimte bieden aan retail, bestaande relaties bestendigen en nieuwe samenwerkingen aangaan.”

 

Bekijk het rapport