Coronavirus: wij zitten niet stil! 

17 maart 2020

Alle medewerkers van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility doen hun uiterste best om verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Gezondheid heeft immers de hoogste prioriteit. 

Ook in deze onzekere tijd kunt u een beroep op ons blijven doen. Wij spannen ons in om maximaal bij te blijven dragen aan de vele projecten waar we momenteel aan werken. Dat doen we zoveel mogelijk vanuit huis. En als we afspraken buiten de deur hebben dan geven we er een sterke voorkeur aan online contact met onze opdrachtgevers te onderhouden.

Wij hebben onze adviseurs gevraagd de volgende richtlijn te hanteren om het risico van verspreiding zo klein mogelijk te houden: als er al een fysiek overleg plaatsvindt gebeurt dat tot een maximumaantal deelnemers van 3. Daar waar mogelijk geven wij er sterk de voorkeur aan online met u in contact te blijven.

Deze maatregelen zijn onverkort van  kracht. 

U kunt op ons blijven rekenen. Bij vragen verzoeken wij contact te zoeken met uw adviseur.

Directie Goudappel Groep
Jos van Kleef en Wim Korver