Daadkracht door data

21 november 2019

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility nemen gezamenlijk deel aan de Vakbeurs Mobiliteit, op woensdag 27 en donderdag 28 november in Houten.

Op onze stand 2.4.30 worden gedurende deze twee dagen voortdurend presentaties gegeven over de volgende onderwerpen: 

 • Mobiliteitsdata in beeld gebracht - Altijd en overal toegang tot relevante mobiliteitsdata, dát bieden DAT.Mobility en Goudappel Coffeng met het nieuwe online platform OmniTRANS Next. Beleidsmakers kunnen de effectiviteit van hun mobiliteitsplannen sterk verbeteren met analyses en evaluaties op basis van real-time data en lange termijn prognoses.
  woensdag 27 november van 10:15-10:25 uur en 14:05-14:15 uur
  donderdag 28 november van 10:40-10:45 uur en 13:40-13.:50 uur

 • Systeemhubs en nanohubs Een hub is geen station. Welke soorten hubs voorzien wij. Welke functie vervult een hub en wat zijn de succesfactoren voor schaalbare en succesvolle inzet van een hub.
  Kijk hier voor meer informatie. 
  woensdag 27 november van 10:40-10:50 uur
  donderdag 28 november van 10:15-10:25 uur en 14:05-14:15 uur

 • Quickscanhubs & logistiekPakketkluisjes op OV-locaties is een stap naar het succesvol afleveren van goederen. Samen met EVAnet werken we aan een netwerk van nano-hubs voor duurzame en slimme bezorging van pakketten en boodschappen op OV-locaties. Een quickscan brengt de kansen voor succesvolle implementatie in uw gemeente in beeld.
  Kijk hier voor meer informatie
  woensdag 27 november van 11:55-12:10 uur 
  donderdag 28 november van 11:55-12:10 uur 

 • Fietsmonitoring en effecten - Wat weten we eigenlijk over de fiets en het gebruik van fietspaden? Meer weten hoe toekomstige fietspaden er uit zullen zien? Onze visie op die toekomst projecteren we op basis van feitelijke inzichten en evaluaties.
  Kijk hier voor meer informatie
  woensdag 27 november van 11:30-11:40 uur en 16:05-16:15 uur

 • Het Gouden Regelen - Minder wachten en betere doorstroming. Goudappel Coffeng heeft haar jarenlange ervaring en inzichten in verkeersveiligheid en verkeerskunde gebundeld in een serie regelprincipes: het Gouden Regelen. Uitgebreide tests in de praktijk hebben geleid tot een vijftal modules waarmee wegbeheerders het verkeer heel efficiënt kunnen regelen met zowel oude als nieuwe verkeersregelinstallaties.
  Kijk hier voor meer informatie
  woensdag 27 november van 12:25-12:40 uur en 14:55-15:10 uur
  donderdag 28 november van 11:30-11:40 uur  en 14:30-14:40 uur 

 • Kortetermijn verkeersvoorspellingenAnticiperen in plaats van reageren op toekomstige verkeerssituaties. De combinatie van actuele verkeersdata uit verschillende sensoren samen met verkeersmodellen maken het mogelijk om goede voorspellingen van verkeersstromen te genereren. Tijdig verkeersscenario’s triggeren en afschakelen of maatregelen afwegen, zorgt voor de optimale inzet van verkeersmanagementmaatregelen.
  Kijk hier voor meer informatie

 • DatastrategieData is het nieuwe goud om ons mobiliteitssysteem beter in te richten. Hoe kunnen we het inwinnen, borgen en gebruik van data door overheden verbeteren voor zowel beleid als voor operationele processen? Hoe kunnen we aansluiten op de “Data Agenda Overheid” voor mobiliteit? Vanuit een praktische invalshoek geven we stap voor stap aan hoe we in deze informatiebehoefte kunnen voorzien.
  woensdag 27 november van 11:05-11:15 uur en 15:15-15:25 uur

 • Elektrisch laden- De transitie naar elektrisch rijden is in volle gang. Naast de zakelijke rijders, die relatief veel kilometers maken, zien we steeds meer elektrische voertuigen in een bredere groep, met een meer divers verplaatsingsgedrag. Dit heeft ook consequenties voor het laadgedrag en de daarmee samenhangende vraag naar laad-infrastructuur. Om te voorkomen dat we Nederland vol zetten met een overtal aan laadpalen laten we zien hoe we hier als maatschappij slimmer mee om kunnen te gaan.
  Kijk hier voor meer informatie
  woensdag 27 november van 14:30-14:40 uur 

 • Modelleren van nieuwe mobiliteitDe veranderende vragen in de markt zorgen dat je met de traditionele verkeersmodellen tegen de grenzen loopt van het toepassingsbereik. Steeds vaker zien wij ook dat voor diverse toepassingen een verkeersmodel ingezet wordt voor vraagstukken die niet passen bij het modelsysteem of methodiek. Wij leggen uit hoe de huidige complexe vraagstukken gekoppeld kunnen worden aan verschillende modelsystemen.
  donderdag 28 november van 11:05-11:15 uur en 14:55-15:10 uur

  U kunt zich via deze link gratis inschrijven voor de beurs of een afspraak maken met een van de adviseurs op deze pagina.