De Fietsfluisteraar verbetert gemeentelijke fietsinfra

20 juni 2019

Heel veel gemeenten kennen het probleem: er zijn talrijke plaatsen waar de fietsinfra op gemeentelijk niveau verbeterd kan worden. Goudappel Coffeng heeft nu samen met de Fietsersbond een aanpak ontwikkeld waarbij de gemeente bijvoorbeeld gewezen wordt op paaltjes, onprettige overgangen, olifantenpaadjes of een onlogische wijze van bebording.

Veel van deze mogelijke verbeteringen zijn relatief snel te verhelpen. De Fietsfluisteraar helpt hierbij: dankzij de samenwerking met de Fietsersbond gaat een lokaal team van leden van deze bond een aantal weken lang verbeterpunten verzamelen.  De meldingen zijn direct te zien in een GIS-applicatie. Al snel leidt dit tot een lijst van - weten wij - zo'n 200 verbeterpunten. Doe als gemeente dus je voordel met deze Fietsfluisteraar!