De mobiliteit van morgen vormgeven

10 oktober 2016

Lucas van der Linde nam van 28 tot en met 30 september deel aan de jaarlijkse CIVITAS FORUM conferentie, dit jaar onder het thema: ‘Shaping the mobility of tomorrow’. Tijdens de conferentie presenteerde Lucas ook zijn scriptie binnen het thema ‘Participation: involving citizens, stakeholders and experts’ die hij twee jaar geleden afrondde bij Goudappel Coffeng. “De focus lag vooral op de fiets als belangrijkste vervoerwijze binnen duurzame mobiliteit.”

De conferentie vond plaats in Gdynia (250.000 inwoners), onderdeel van de stedelijke agglomeratie van Gdansk, in het noorden van Polen. CIVITAS is een Europees programma waarin steden uit heel Europa ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar leren op het gebied van (duurzame) mobiliteit. Vanuit Nederland zijn Haarlem, Delft, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven aangesloten bij het CIVITAS-netwerk. In het verleden heeft Goudappel diverse projecten gedaan voor Nederlandse gemeenten die deelnemen binnen CIVITAS, zoals Step by Step (Wim Korver, zie onder) en diverse CIVITAS-projecten voor de gemeente Rotterdam en Eindhoven.

Inhoudelijk werden presentaties en werksessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen, van strategische mobiliteitsvisies (oftewel ‘Sustainable Urban Mobility Planning’), mobiliteitsmanagement, participatie en ‘congestion charging’. Daarnaast waren er ook diverse presentaties waarin mobiliteitsmanagement centraal stond. Lucas van der Linde: “Interessant daarbij was een campagne in Odense, waar gepoogd wordt om alternatieven voor de auto aan te dragen bij bewoners (vooral de fiets). Men is bij 5000 huishoudens langsgegaan om alternatieven voor de auto aan te prijzen en met mensen in gesprek te gaan over hun vervoersgewoonten,” aldus Lucas van der Linde. “De focus lag ook duidelijk op de fiets als belangrijkste vervoerswijze binnen duurzame mobiliteit. Ambtenaren van de diverse aanwezige steden uit heel Europa willen hier verder mee komen. Er is echt sprake van ‘momentum’ voor de fiets en dit biedt voor Nederland ook volop kansen.”

De presentaties en werksessies zijn beschikbaar

Download het programma Step by Step (Wim Korver)