Demo beschikbaar van parkeertool Parkeer-in-Zicht

11 juli 2018

Een gevoel hoe het met het parkeren in een stadscentrum staat, heeft (bijna) iedereen wel. Maar stemt dat subjectieve beeld ook overeen met de werkelijkheid? En wellicht nog belangrijker: hoe verandert dat (parkeer)beeld in de toekomst? Goudappel Coffeng ontwikkelde een dynamische parkeerbalanstool om dit inzichtelijk te maken: Parkeer-In-Zicht. Hiermee kunnen meerdere scenario’s naast elkaar worden gepresenteerd, waarbij via tabellen inzicht tot in detail wordt gegeven. Met andere woorden: de tool Parkeer-In-Zicht geeft hierbij aan wat de ruimte nog is en of gerealiseerd moet worden om een stad bereikbaar te houden

Parkeer-In-Zicht is namelijk een hulpmiddel om keuzes te kunnen maken, doordat het de parkeereffecten van de opties inzichtelijk maakt, toepasbaar is voor beleidsvraagstukken én bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast werk je met Parkeer-In-Zicht als gemeente heel flexibel omdat je essentiële uitgangspunten kunt aanpassen op basis van bijvoorbeeld nieuwe inzichten. Verder is de tool communicatief, doordat de resultaten niet alleen cijfermatig maar ook visueel worden gepresenteerd in 2 situaties naast elkaar. De gebruiksvriendelijkheid staat bovenaan maar tegelijkertijd is het geen tool voor ‘leken’. Ontwikkelaar en adviseur Karin de Regt: “Het mooie van Parkeer-In-Zicht is dat (reken)fouten niet gemaakt kunnen worden.”

Meer informatie over de parkeertool is hier te vinden. 

Download de parkeertool direct hieronder. 

Download de demo van onze Parkeertool