Derde geslaagde summit rondom iCentrale/iDiensten

9 november 2018

Afgelopen vrijdag was de 3e landelijke Summit ‘Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service’ 2018. Een zeer geslaagde dag, waar ruim 250 belangstellenden hebben kennisgenomen van de 19 landelijke iDiensten die gereed zijn om te worden gaan toegepast.

Tijdens de 1e Summit op 24 maart 2017 is het initiatief voor het programma iCentrale van 6 gemeenten en provincies, 13 bedrijven en het ministerie van I&W / het programma Beter Benutten gelanceerd. Tijdens de 2e Summit op 3 november 2017 zijn deelnemers in dialoog gegaan over de projectresultaten en eerste versies van iDiensten om deze gezamenlijk te verstevigen. Ook hebben directeuren van gemeenten en provincies toen aan het ministerie van I&W aangeboden om de landelijke toepassing van iDiensten te gaan voorbereiden. Tijdens de 3e Summit van 2 november jl. zijn de nu beschikbare 19 landelijke iDiensten toegelicht. CROW heeft 5 landelijke standaarden aangeboden aan het ministerie van I&W waarin diverse afspraken zijn vastgelegd die een gestandaardiseerde en stabiele basis vormen voor de 19 iDiensten.

In welke stedelijke gebieden in Nederland liggen kansen voor het gaan toepassen van de nu beschikbare 19 iDiensten? Die kansen zijn er voor zowel gemeenten en provincies met of zonder eigen bediencentrales op basis van abonnementen en prestatieafspraken. Directeuren en managers van gemeenten en provincies hebben toegelicht wat deze kansen voor hun organisatie inhouden. Directeuren van de bedrijven hebben opgesomd welke iDiensten zij kunnen en willen leveren en hebben bevestigd dat hun organisaties hiervoor in de startblokken staan.

Het ministerie van I&W heeft de nieuwe ambitie, plannen en aanpak voor Smart Mobility in Nederland besproken en aangegeven dat zij het landelijk gaan toepassen van iDiensten hierin wil opnemen. Bij het opstellen en uitvoeren van de nieuwe nationale Smart Mobility ambitie zijn het Rijk, de provincies, de G5 steden en de metropool- en vervoerregio’s betrokken. Hiervan wordt het landelijk toepassen van iDiensten een onderdeel.