Effecten inzichtelijk voor reconstructie én toekomst N65 Helvoirt – Vught

19 augustus 2019

Om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren werd in juni 2016 een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. In een later stadium is een VKA+ ontwikkeld. 

De voorkeur ging er naar uit om in Vught onder andere twee van de drie bestaande kruisingen ongelijkvloers te maken (John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan). In Helvoirt zou de bestaande kruising (Torenstraat) uitgebreid worden met extra rijstroken én een fietstunnel onder de kruising door. Bij de verdere uitwerking van dit Voorkeursalternatief bleek dat de gekozen oplossing de problemen in de toekomst onvoldoende zou oplossen. Daarnaast bleek de oplossing niet te kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. De provincie en gemeenten hebben daarop met Rijkswaterstaat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het VKA te verbeteren tot een VKA+.

Op basis van dit onderzoek is besloten om ook de kruising Boslaan/Vijverbosweg in Vught en Torenstraat/Molenstraat in Helvoirt ongelijkvloers te maken. De N65 tussen de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan wordt verder met 2,5 meter half verdiept aangelegd zodat de omgeving minder overlast heeft van het verkeer. Daarnaast wordt een aantal maatregelen genomen specifiek voor het fietsverkeer.

Goudappel Coffeng heeft in de periode 2017-2019 in opdracht van de provincie Noord-Brabant voor de gemeente Vught, gemeente Haaren en Rijkswaterstaat met het verkeersmodel de effecten inzichtelijk gemaakt van de maatregelen die zijn vastgesteld in het VKA en VKA+. Daarnaast heeft Goudappel Coffeng de verkeerscijfers voor de toekomstige situatie geleverd die de basis vormen voor de milieu gerelateerde berekeningen in het kader van de besluitvorming.

Het streven is om in 2021 te kunnen beginnen met de ombouw van de N65 zodat deze in 2023 gereed is.