'Ticket to eRide': serieus gamen over elektrische bussen

28 mei 2018

Busvervoerders wordt in de toekomst gevraagd over te stappen van oude dieselbussen naar milieuvriendelijke alternatieven, zoals elektrische bussen. Afgezien van het feit dat een elektrische bus bijna twee keer zo duur is als zijn vervuilende voorganger, is de huidige actieradius van de batterij (net als bij elektrische auto's) een belangrijke beperking in de uitvoering van het openbaar busvervoer. Er moet dus veelal bijgeladen worden gedurende de dag. Op welke manieren kunnen bussen opgeladen worden en op welke locaties?

Op donderdag 24 mei organiseerde Goudappel Coffeng samen met Over Morgen (Duurzame leefomgeving, zichtbare oplossingen)op de Dag van Stad en Regio een ‘serious game’ in het kader van ‘elektrificatie van het openbaar busvervoer’: Ticket to eRideIn Ticket to eRide moeten gemeente, netbeheerder, OV-autoriteit en vervoerder samen tot een gedragen oplossing komen om laadinfrastructuur te plaatsen. Tijdens de expertsessie werd een spel gespeeld waarin de deelnemers kennismaakten met de verschillende belangen en investeringen en waarin de rollen van alle stakeholders waren verwerkt. Zo moest door de deelnemers worden gebrainstormd over onder andere de ruimtelijke inpassing van snellaadstations voor openbaar vervoer; zijn gemeentes er wel klaar voor om snelladers te plaatsen in hun historische kern? Past laden bij het ziekenhuis wel in het energienetwerk? Wat is voor de vervoerder de meest efficiënte laadlocatie? Kan de OV-autoriteit dat allemaal wel betalen? Exploitatie van elektrische bussen zorgt voor nieuwe vragen en een nieuw ‘belangenspel’ waar nog weinig over is nagedacht, maar alle gemeentes binnenkort mee te maken krijgen. Er zijn grote kansen zijn om op een ruimte-efficiënte manier schaalbare laadinfrastructuur te realiseren. Met het spel Ticket to eRide krijgen deelnemers door hoe belangen soms kunnen botsen en hoe samenwerking de beste wijze is om tot een goed resultaat te komen.