Extra kennis rond iVRI’s welkom in regio Maastricht

22 januari 2019

In het partnership Talking Traffic voeren wegbeheerders samen met marktpartijen innovatieve C-its-projecten uit. Onderdeel hiervan is het realiseren van intelligente verkeersregel­installaties (iVRI’s) in de regio Maastricht. Het project vraagt extra kennis en inzet van weg­beheerders. Goudappel Coffeng ondersteunt – in opdracht van Maastricht Bereikbaar - de regio bij werkzaamheden.

Het Talking Traffic-project verloopt zeer dynamisch, weet Luc Prinsen. Hij is met een aantal collega’s als adviseur verkeersmanagement nauw betrokken bij dit project. “Voorbeelden van ons werk zijn het monitoren en coördineren van de planningsafspraken, het zorgen voor het tijdig beschikbaar hebben van de benodigde informatie zoals topologiebestanden en software voor de leveranciers van iVRI’s en het adviseren van de regionale partijen. Maar behalve proces- en verkeerskundige aspecten komen ook zaken op het gebied van security en aansprakelijkheid aan de orde. Specifieke kennis op deze gebieden is niet bij alle wegbeheerders aanwezig en de beperkte personele restcapaciteit betekent een risico voor de implementatie. Om de uitrol van iVRI’s op een goede manier en conform planning te realiseren ondersteunen wij de regionale wegbeheerders actief bij de uitrol en implementatie van de iVRI’s.”

Spannende tijd
“We gaan in 2019 samen met Maastricht Bereikbaar, de regionale wegbeheerders en het partnership Talking Traffic een spannende tijd tegemoet. De iVRI’s en vooral de use-cases informeren, optimaliseren en prioriteren worden operationeel. Worden de doelstellingen bereikt? Gaat de informatieketen tussen verkeersregelingen en connected weggebruikers winst opleveren voor verkeersveiligheid en -afwikkeling? Welke leerervaringen gaan we opdoen en hoe gaan we hiermee om? We kijken uit naar de ervaringen die we samen met Maastricht Bereikbaar en de regionale wegbeheerders gaan opdoen.”