Opzij, opzij, opzij!

13 september 2017

Het Nationaal Fietscongres (op 20 en 21 september in Tilburg) nadert met rasse schreden. Wat deed Goudappel Coffeng recent zoal op fietsgebied? Een kleine opsomming.


Inzicht in reis- en gebruikerskarakteristieken van Fiets én OV

Het combineren van fiets en openbaar vervoer is een duurzame oplossing voor mobiliteitsgerelateerde problemen in zowel stedelijke gebieden als daarbuiten. Er is een revival van de fiets gaande en ook hoogwaardig openbaar vervoer rukt op. De keten van fiets mét openbaar vervoer combineert de voordelen van beide systemen: de fiets zorgt voor fijnmazige ontsluitingen van herkomst en bestemmingen, is milieuvriendelijk en stimuleert een gezonde leefstijl. Voor wat betreft OV neemt de kwaliteit de laatste jaren sterk toe door de introductie van hoogwaardig OV (HOV): snelle, frequente en betrouwbare bus- tram- en metrolijnen met een hoog comfortniveau. Voorbeelden zijn R-Net, Randstadrail en Q-Link. De halteafstanden van deze systemen zijn relatief hoog, waardoor de fiets een belangrijke rol speelt in de gebiedsontsluiting. Onderzoek laat zien dat het invloedsgebied van HOV-haltes tot 4x groter is ten opzichte van ‘gewoon’ OV.

Om de combinatie van Fiets en OV verder te stimuleren is een belangrijke eerste stap om te begrijpen hoe en waarom de huidige OV+fietser zich beweegt. Om die reden hebben we onderzoek gedaan naar zijn reis- en gebruikerskarakteristieken. Deze inzichten en kennis helpen om de besluitvorming rond Fiets en OV te verbeteren. Denk daarbij aan aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur; maar ook aan exploitatie van bijvoorbeeld fietsenstallingen of het optimaliseren van een openbaar vervoernetwerk.

Voor ons onderzoek naar Fiets en OV is gebruik gemaakt van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN). Meer dan 250.000 respondenten leverden in de periode 2010-2015  gegevens aan over meer dan 700.000 ritten. Deze gegevens zijn gebruikt om, ten eerste, reis- als gebruikerskarakteristieken van Fiets en OV te bepalen. Ten tweede is middels latent class cluster analysis gekeken naar de gebruikersgroepen en de sociaal- demografische karakteristieken van die gebruikersgroepen.

Zoals verwacht zijn Fiets en OV-gebruikers meestal op weg naar werk of school waarbij grotere afstanden overbrugd worden. Deze gebruikers maken meestal gebruik van de fiets als voortransportmiddel en de trein als hoofdtransportmiddel. Als natransport wordt meestal gelopen (56%) of ander openbaar vervoer (22%) gebruikt. Er is niet alleen potentie te zien wanneer het gaat om de combinatie van fiets en andere openbaar vervoer, maar ook waar het gaat om het gebruik van de fiets als natransportmiddel. Het tweede deel van het onderzoek, leverde inzicht in zeven wederzijds uitsluitbare gebruikersgroepen op. Verreweg de grootste groep Fiets en OV-gebruikers zijn hoogopgeleide mannen die op weg zijn naar hun werk (27%); thuiswonende studenten onderweg naar universiteit of hogeschool zijn echter een goede tweede groep (23%).

Met deze kennis kan de Fiets en OV keten verder verbeterd worden. Verder onderzoek is nodig  naar (1) de behoefte van (nieuwe) Fiets en OV-gebruikers (2) optimalisatie van integrale Fiets en OV-netwerken en (3) optimalisatie van fietsparkeervoorzieningen en fietsdeelvoorzieningen.
Raymond Huisman, Niels van OortSanmay Shelat, Goudappel Coffeng

Droogover.nl (genomineerd voor de fietsinnovatieprijs 2017)

Het regent bijna nooit in Nederland. Toch haalt bijna elke fietser wel eens een nat pak. En nog vaker gaan we toch maar niet fietsen, omdat er regen wordt voorspeld. Dat is jammer en niet nodig. Slimme apps weten immers waar het wanneer gaat regenen en waar je waarschijnlijk bent op welk moment. Er zijn immers tal van weerapps en verschillende routeplanners voor fietsers. Helaas is de combinatie er nog niet.

De weerapp houdt geen rekening met een bewegende fietser, de routeplanner houdt geen rekening met de naderende regenbui. Droogover.nl vult dit gat. Een fietsapp die route- en weeradvies combineert.Zo kun je je vertrektijdstip, routekeuze en snelheid afstemmen op de regenverwachting onderweg.

Nooit meer nat, altijd droogover.nl
Deze app is er nog niet. We willen de innovatieprijs gebruiken om de app verder te ontwikkelen, liefst samen met een weerpartij die er wat in ziet. Wij het verkeer, zij het weer.

Er zijn allerlei uitbreidingsmogelijkheden denkbaar, als de combinatie van route- en weerinfo eenmaal beschikbaar is:

  • Koppelen aan voortransport van de trein. Zorgen dat je ook nog op tijd bent voor je trein.
    Koppelen aan persoonlijk fietsprofiel. Zodat je niet te snel of langzaam moet fietsen, maar wel iets sneller dan normaal als er een bui nadert.
  • Koppelen met verkeerslichten. Zodat het advies beter wordt (of de VRI’s op groen gaan)
  • Tips voor wat te doen om tijd te overbruggen, winkelen, horeca, sporten, ook als verdienmodel
  • Een troostprijs bij fietscampagnes voor wie ondanks alles toch nat is geworden
  • Een berichtje naar school, dat het echt slimmer was om vijf minuten later aan te komen…

Om te beginnen willen we droogover koppelen aan de B-riders-app. Dat is al een bestaande populatie met een draaiende app die belangstelling zal hebben voor deze info, die regelmatig fietst en die de mogelijkheid heeft om kleinschalig maar niet te beperkt te proberen en te testen.
Rico Andriesse, Goudappel Coffeng