"Gedoe is taboe tijdens reizen"

11 december 2018

De invloed van de openbare ruimte op ons gedrag stond centraal tijdens de vijfde editie van onze klantenbijeenkomst op donderdag 29 november in het Amsterdamse Eye. De stad en het ontwerp van de openbare ruimte werd bekeken door de bril van de gebruiker, de mens stond centraal tijdens deze bijeenkomst.

Stadsstrateeg Bas Govers deed tijdens zijn inleiding ook een greep uit zijn eigen ervaringen: “Je wilt als gebruiker graag uitgenodigd worden om in een aantrekkelijke en bereikbare omgeving te vertoeven. Je moet een stedelijke omgeving waar fietsers gebruik van kunnen maken dan ook omtoveren naar een omgeving waar fietsers de eerste gebruikers zijn. Dus je moet de stap zetten van ‘to be able to cycle’ naar ‘invite to cycle’.” 

Bas Govers gaf daarna het woord aan Mark van Hagen, senior consultant klantbeleving bij de NS). Mark van Hagen ging in een heldere presentatie in op welke subjectieve factoren de NS succesvol stuurt. “Als er geen aandacht is besteed aan de omgeving, dan geeft die omgeving ook niet om jou als bezoeker. Je moet je dus echt afvragen wat mensen willen: waar voelen ze zich fysiek en sociaal veilig? Voor ons mensen geldt: gedoe is taboe tijdens reizen. Bij de NS doen we er dus alles aan om een veilige omgeving te creëren en dissatisfiers te elimineren”. Van Hagen gaf daarvan een paar sprekende voorbeelden. "De kortste route is die waar je het meest blij van wordt."

Daarna was het de beurt aan Laura Groenendijk en Matthijs Dicke-Ogenia van Goudappel Coffeng die zich bezighouden met Onderzoek & Gedrag. Matthijs ging dieper in op de psychologische aspecten – over emoties die een rol spelen en ons handelen beïnvloeden (“Je moet een omgeving creëren waarin onbewust de juiste norm geactiveerd wordt en positieve emoties de overhand krijgen. De kortste route is die waar je het meest blij van wordt”). Laura, die onlangs een onderzoek afrondde naar de reistijdbeleving van fietsers, ging verder in op de resultaten van de herinrichting van straten in binnenstedelijke gebied, zoals de Loper in Den Haag (nabij Hollands Spoor). 

De StraatopMaat: inspiratie-atlas van shared space tot stadsstraat 
In aansluiting hierop riep landschapsarchitect Marco Aarsen de aanwezigen op mee te doen aan de inspiratie-atlas De Straat-op-Maat. Aan de hand van een drietal pijlers: verkeersintensiteit, fysieke ruimte van gevel tot gevel en de identiteit van de straat worden goede voorbeelden van straten in beeld gebracht. Ook worden ze gewaardeerd aan de hand van vier methodieken. Deze voorbeelden zijn zowel ruimtelijk sterk als verkeerskundig kloppend en bieden inspiratie om te werken aan leefbare, aantrekkelijke en bereikbare steden en dorpen. Momenteel zijn we bezig met het verder bouwen aan www.destraatopmaat.nl. Samen kunnen we deze website vullen met goede voorbeelden en zo elkaar en onszelf inspireren.

Van Autostad naar Citylounge
Stedenbouwkundige Arjen Knoester van de Gemeente Rotterdam vertelde over de visie ‘Van Autostad naar Citylounge’: een samenspel van zowel verkeers- als stedenbouwkundige inzichtenHierdoor is een samenhangend economisch verhaal ontstaan over de verblijfskwaliteit, de sociale cohesie en is het een door veel mensen gedragen visie. Deze visie vormt de basis voor de spectaculaire transformatie van de Rotterdamse Coolsingel, waar momenteel hard aan wordt gewerkt en waarbij enkele modaliteiten worden verenigd in een vernuftig concept (tram, auto, voetganger, fiets). Zijn collega Marcus Edelenbosch ging vervolgens met Bas Govers in gesprek over deze ontwikkelingen in de stad.

Connecting the city, connecting the people
Last but not least was Carl-Anton Holmgren van de gemeente Gothenburg afgereisd naar Amsterdam om het proces te verduidelijken dat ten grondslag ligt aan de bouw van de Hisingsbron bridge in Gothenburg. “Het gaat er niet alleen om een brug te bouwen, maar vooral om twee stadsdelen met elkaar te verbinden. In Gothenburg verbindt de brug het stadscentrum aan de zuidkant met het van oorsprong wat industriële noordelijke binnenstadsdeel. Holmgren: “Tijdens de verbouwing is er al rekening gehouden met de verkeersstromen. De nieuwe brug is tien meter breder, waardoor er extra ruimte is gecreëerd voor voetgangers en fietsers.”

Na deze presentaties volgde een tiental pitches voor het workshopgedeelte van de middag. Deze workshops gingen van Purmerend tot Rome en van Enschede tot Gothenborg.

Terugblik op De Menselijke Stad

We weten dat de ruimte om ons heen invloed heeft op ons gedrag. Een deel van ons handelen doen we bewust, maar het grootste deel van ons handelen komt voort uit onbewust gedrag. De openbare ruimte in onze steden speelt hierbij een belangrijke rol. De vraag is: wat is de invloed van openbare ruimte op ons gedrag? En hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaald gezond gedrag of gewenst gedrag stimuleren? Wat doet beleving van de openbare ruimte met ons en met onze eventuele routekeuze als fietser of voetganger? We bekeken tijdens de bijeenkomst ‘DE MENSELIJKE STAD: De invloed van openbare ruimte op ons gedrag’ op 29 november in het EYE in Amsterdam, de stad en het ontwerp voor de openbare ruimte deze middag niet vanuit de ogen van de ontwerper, maar vanuit die van de gebruiker: de mens staat centraal! De volgende bijeenkomst staat alweer gepland. Bijgaand een terugblik op deze middag.