Goudappel Coffeng wikt en weegt mee met CROW

22 november 2016

CROW heeft met een zestal vooraanstaande adviesbureaus de methode Wikken en Wegen ontwikkeld en in een aantal concrete projecten getoetst. Het programma Wikken en Wegen zorgt voor een betere onderbouwing en argumentatie en daarmee betere besluitvorming bij mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken.

Wikken en Wegen bestaat in de basis uit twee workshops van elk een dagdeel. Centraal in de aanpak staat: Wat is eigenlijk het echte probleem? Welke effecten worden bereikt? Is er niet een efficiëntere en goedkopere oplossing? Wat gebeurt er als we niks doen? De door CROW gecertificeerde consultants helpen opdrachtgevers aan een snellere besluitvorming, meer draagvlak, betere onderbouwing, meetbare effecten en vaak ook substantiële kostenbesparing. De Wikken en Wegen consultants zijn alle doorwrochte MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)-experts en uitmuntende procesbegeleiders. De resultaten van de tot op heden gehouden Wikken en Wegen-pilots zijn zo goed, dat CROW erop mikt dat deze aanpak net zo gezaghebbend wordt als de CROW-richtlijnen en kencijfers op allerlei gebieden. Namens Goudappel Coffeng zijn Floris Frederix en Wim Korver gecertificeerd.

Effect bereiken
De kracht van deze aanpak is dat de discussie niet begint bij een maatregel die al bedacht is, maar bij de vraag ‘welk effect u wilt bereiken’ of ‘welk probleem u wilt oplossen’. Alle belanghebbenden (extern of intern ambtelijk) worden vanaf het begin betrokken. Dit leidt niet alleen tot verrassende en nieuwe inzichten, maar vergroot ook het begrip van de deelnemers over het probleem, de mogelijke oplossingen en het belang van de verschillende effecten die uit het project voortkomen.

Versnelling in proces
Hans Voerknecht, projectmanager Verkeer en Vervoer van CROW is zeer tevreden over de nieuwe Wikken en Wegen aanpak: “Bij alle tot nu toe uitgevoerde projecten leidde de Wikken & Wegen aanpak tot een grote versnelling in het proces en tot maatregelen die uitgevoerd worden. Met forse maatschappelijke meerwaarde. En zeer enthousiaste deelnemers, omdat zij zich van begin tot eind betrokken en gehoord voelden. De kwaliteit van de Wikken en Wegen-consultant staat er garant voor, dat deze resultaten bereikt kunnen worden.”

Wikken & Wegen werkt met tien gecertificeerde consultants van zes bureaus: Buck Consultants, CE Delft, Decisio, Ecorys, Goudappel Coffeng en Twynstra Gudde. ‘Het zijn tien MKBA-experts die hun sporen hebben verdiend in het begeleiden van dit soort processen,’ vertelt Voerknecht. ‘Er zijn vaker procesaanpakken geweest, zoals Gebiedsgericht Benutten. Met prachtige boekwerken en tonnen voor pilots. Maar zonder kwaliteitscontrole, dus is het overal verwaterd. Vandaar de certificering en taakverdeling: CROW borgt de kwaliteit en de consultants doen de klussen.’

Link naar Wikken en wegen van CROW

Wikken en Wegen in beeld