Goudappel Diamond Partner van Europees Smart Mobility Congres

19 februari 2019

Jos van Kleef, CEO van Goudappel Groep (Goudappel Coffeng, DAT.Mobility en Excellent Cities) heeft vandaag in Brussel samen met Jacob Bangsgaard, CEO van ERTICO/ITS-Europe de overeenkomst getekend voor het Diamond sponsorschap van het ITS European Congress, een groot Europees congres op het gebied van Smart Mobility, dat van 3 tot en met 6 juni 2019 wordt gehouden in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Van Kleef: “In steeds meer dossiers schemert het belang van Europese samenwerking door. Zo zijn we in staat om onze visie en ontwikkelingen te delen met partners. Daarom hebben wij er als marktleider in Nederland ook voor gekozen om ons prominent te profileren op het aanstaande ITS congres. Wij willen en kunnen laten zien dat Nederland voorop loopt in oplossingen voor slimme mobiliteit.”

Jacob Bangsgaard van ERTICO/ITS-Europe is verheugd met de rol van Goudappel tijdens het ITS Congres. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met Goudappel een partner aantrekken die de expertise in huis heeft om te begrijpen welke informatie beleidsmakers nodig hebben voor een effectief mobiliteitsbeleid. Dat het bedrijf ook beschikt over een tak die krachtige applicaties ontwikkelt en nieuwe (verkeers)databronnen ontsluit, maakt Goudappel tot een uitgelezen en kundige samenwerkingspartner voor inhoud én slimme techniek,” aldus Bangsgaard.   

Europees Parlement
Een afvaardiging van de directie, RVC en (jong) management van Goudappel bracht dinsdag 19 februari een bezoek aan Brussel. In een onderhoud met een vertegenwoordiging van het Europees Parlement is gesproken over de thema’s zelfrijdend vervoer en Mobility-as-a-Service (MaaS). Op uitnodiging van Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (D66/Alde), zelf ambassadeur van het ITS-congres, wisselde de delegatie kennis uit over zelfrijdend vervoer met de europarlementariër en zijn beleidsadviseurs, waarna een rondleiding volgde in het Europees Parlement. Aansluitend heeft de delegatie een informeel onderhoud gevoerd over zelfrijdend vervoer met Tom Alkim, bij de Europese Commissie policy officer connected & automated driving. 

Real time verkeersmanagement
De dag is afgesloten met een gesprek met Piia Karjalainen, manager MaaS Alliance van ERTICO en Johanna Tzanidaki, manager Traffic Management 2.0. Jos van Kleef: “Wij kijken  terug op een belangrijke dag voor onze organisatie, waarbij we met een aantal jonge adviseurs hebben kunnen focussen op de thema’s rondom smart mobility die een groter dan louter Nederlandse scope hebben. De belangrijkste projecten gaan plaatsvinden op het gebied van data en connectivity. Toepassingen voor realtime connectivity gaan op de markt komen, waarmee het mogelijk is een live beeld van de verkeerssituatie te krijgen. Door deze ontwikkelingen komt real time verkeersmanagement binnen handbereik. Ook Goudappel is hiermee bezig en heeft hier oplossingen voor beschikbaar.”

Jos van Kleef (links) tekende de sponsorovereenkomst in het bijzijn van Jacob Bangsgaard, CEO van ERTICO/ITS.