Hét inspiratieboek voor fietsparkeren: 'Fiets mee van A naar P'

2 juni 2016

Goudappel Coffeng publiceert vandaag hét inspiratieboek voor fietsparkeren, 'Fiets Mee van A naar P'.

Fietsparkeervoorzieningen schieten als paddenstoelen uit de grond en er ligt voor de komende jaren een substantiële opgave voor het realiseren van meer stallingen. Gemeenten die voor een actieve rol kiezen, zoeken nu naar manieren waarop zij de regie rondom dit thema kunnen oppakken.

Vanuit verschillende invalshoeken kreeg Goudappel Coffeng signalen dat er behoefte is aan praktische informatie over hoe je een fietsenstalling zo inricht dat de stalling na oplevering ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Adviseur Niels Voogt: "Voor het eerst hebben we deze informatie gebundeld aan de hand van de nieuwste inzichten op het gebied van gedrag van fietsers, de inpassing van een stalling in de openbare ruimte, het technisch ontwerp van een stalling en de mogelijkheden voor exploitatie en beheer," zegt Voogt. "Een fietsparkeervoorziening is pas succesvol als deze aansluit op de behoefte en het gedrag van de gebruiker."

In het inspiratieboek wordt de 'customer journey' gevolgd van een aantal fietsers. Het boek zal een rijke inspiratiebron zijn voor beleidsmakers, verkeerskundigen, ontwerpers, exploitanten en beheerders van fietsparkeervoorzieningen.