Het Gouden Regelen: regelsoftware voor slimme VRI’s in Connected Mobility

7 juni 2018

Meer doorstroming met nieuwe software voor de oude èn nieuwe generatie Verkeersregelinstallaties (VRI’s). In Nederland staan ongeveer 5500 VRI’s. Het plan is 40% daarvan te vervangen door zgn iVRI’s, de intelligente VRI’s die ook de informatie in het voertuig kunnen brengen en die het mogelijk maken om beter te regelen.

In het ‘Gouden Regelen’ is onze kennis en ervaring met verkeersmanagement en regeltechniek omgezet in een software-pakket waarmee het regelen van het verkeer via VRI’s wordt geoptimaliseerd. Voor verschillende configuraties van kruispunten zijn er verschillende modules die, afzonderlijk of met elkaar, zorgen voor veilige en vlotte doorstroming voor auto’s, OV, pelotons, voetgangers en fietsen

  • Gouden Groen, waarin de toedeling van groentijd geoptimaliseerd wordt
  • Gouden Wissel, gericht op het optimaliseren van de fase volgorde en de cyclustijden
  • Gouden Keuze, waarin verschillende scenario’s voor verschillende intensiteiten en cyclustijden op basis van gemeten waarden geoptimaliseerd worden.
  • Gouden Mapping, een dynamische kaart wordt opgebouwd van voertuigen die zich in de omgeving bevinden op basis van slimme detectie en FCD.
  • Gouden Info, waarin de resterende groentijd en de tijd tot groen beschikbaar wordt gemaakt voor snelheidsadvies in voertuigen.

In een uitgebreid testprogramma in 2018 is het effect van onze nieuwe regel-algoritmes op de weg met echt verkeer getoetst en geëvalueerd. Zo liet de test op de zeer drukke N65 bij Helvoirt zien dat in de spitsen substantieel lagere reistijden bereikt kon worden op de hoofdstromen, resulterend in een VVU reductie van 25%. Deze test in de praktijk is mogelijk gemaakt door de InnovatieCentrale van de samenwerkende wegbeheerders. Ook op de kruising N11-A4 is uitgebreid getest waarbij zelfs een reductie van 330 VVU’s per week mogelijk bleek. Dit betekent dat een software update met het Gouden Regelen zich in een paar maanden terugverdient. Inmiddels worden de modules van het Gouden Regelen toegepast op knooppunten in meerdere gemeenten, zoals in: Arnhem, Den Haag, Deventer, Breda, Hellendoorn, Nijmegen, Tilburg en op de A50 bij Renkum.

De software voor het Gouden Regelen past op alle VRI’s met een CVN-5 interfase, dit zijn nagenoeg alle VRI’s in Nederland, dus ook op de nieuwste iVRI’s. De Talking Traffic architectuur stelt wegbeheerders in staat om hardware en de regelsoftware voor de nieuwe iVRI’s separaat aan te besteden. Het Gouden Regelen sluit helemaal aan bij de Talking Traffic standaarden en koppelvlakken.

Zie ook onderstaand document met de eerste resultaten in Helvoirt. 

Download bestand