Doe mee aan onderzoek naar "Het nieuwe 30"

3 september 2019

Tot enkele jaren geleden was 30 km voorbehouden aan rustige woonstraten. Er gaan echter steeds meer stemmen op om ook drukkere straten om te vormen tot 30 km/h. Dit moet leiden tot een veiliger en prettiger omgeving met meer kansen voor de verblijfsactiviteiten rondom de straat. RAI-vereniging pleitte er onlangs zelfs voor om alle wegen in de bebouwde kom 30 km/h te maken. Het is echter de vraag of een dergelijke maatregel zomaar mogelijk is. Verliezen we niet de hiërarchie in ons netwerk en is het geloofwaardig om bestuurders op drukkere wegen 30 km/h te laten rijden? Dit zijn vragen waar onze adviseurs en ontwerpers steeds vaker mee te maken hebben.

In april heeft een grote groep gemeenten en enkele kennisorganisaties bijeengezeten om mee te denken over “het nieuwe 30”.  Deze bijeenkomst was georganiseerd door Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Hans Godefrooij (DTV Consultants). Mede op basis van de resultaten van die ateliersessie hebben wij een onderzoeksprogramma opgezet. Hiermee gaan we de feiten achterhalen op basis waarvan onderbouwde standpunten over “het nieuwe 30” kunnen worden ingenomen. Op het Nationaal Fietscongres hebben we ons onderzoeksprogramma gepresenteerd en hebben we in een bomvolle zaal gediscussieerd over het onderwerp. De resultaten van die discussie vindt u hier.

We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen met het onderzoek. Hiervoor kunt u  bellen met Rico Andriesse (06–2061 1645) of Hans Godefrooij (076–513 6647) of onderstaand formulier invullen. 

Bij voldoende belangstelling beginnen we het onderzoek dit najaar. Helpt u ook mee om “het nieuwe 30” vorm te geven?

Aanmeldingsformulier

Folder het nieuwe 30