“Hoe drukker het wordt, hoe meer groen we nodig hebben”

19 november 2019

Gastheer Christiaan Kwantes zei het zo treffend, in zijn inleiding van de zesde editie van de Eye-bijeenkomst (De Groene Stad - samenwerken aan een aantrekkelijke en klimaatbestendige openbare ruimte) in Amsterdam: “Steden gaan zich steeds meer verdichten. Dus hoe drukker het wordt, hoe meer groen we nodig hebben. Er is altijd een relatie tussen mobiliteit, openbare ruimte en groen. We moeten de infrastructuur voor iedereen geschikt maken. Daarom moeten verkeerskundigen en landschapsarchitecten samenwerken om te zorgen voor een fijne openbare ruimte.”

De 130 aanwezigen kregen tijdens de plenaire sessie een afgewogen mix aan informatie voorgeschoteld. Robbert Snep (senior onderzoeker Groene Steden van de Wageningen University & Research) gaf een heleboel bruikbare tips (waaronder: “een duurzaam watersysteem is de basis voor effectief groen”) en waarschuwde zijn gehoor ook: “Ga zorgvuldig om met de bijdrage die groen levert. Groen doet iets maar denk niet ‘decor-groen’ want beeldkwaliteit is slechts een van de vele functies van groen.”

‘Structureel groentekort’

Peter Vermeulen (architect bij STRAMIEN in Antwerpen) beschreef onder meer hoe 50 jaar geleden de kleine ring om de stad werd aangelegd. “Er was sprake van een structureel groentekort in de binnenstad van Antwerpen. We zijn op zoek gegaan naar oplossingen omdat we betere mobiliteit, meer ruimte en een gezondere omgeving nastreven.”

Landschapsarchitect Marco Aarsen van Goudappel Coffeng belichtte de stad van morgen. “Hoe maken we straten groen en klimaatadaptief? De mens staat hoe langer hoe meer centraal, de auto heeft lange tijd centraal gestaan in de stad maar krijgt nu gaandeweg een andere plek. Er is veel meer aandacht voor voetgangers, fietsers, groen en de kwaliteit van verblijven.”

Verkeersplanoloog Erik van Hal van de Gemeente Eindhoven sprak over zijn stad als groene stad in beweging. “Op dit moment is onze groendekking 42,5 procent maar in het centrum slechts 7,3 procent, terwijl Nijmegen-centrum bijvoorbeeld 36 procent groen scoort. Dat heeft zo zijn weerslag op een stad als Eindhoven, waar de Brainport inmiddels kraakt en piept en waar de woningbouwopgave (25000 woningen erbij tot 2050) ligt te wachten. We willen de openbare ruimte weer terugbrengen naar de stad, de oude radialen als het ware teruggeven.”

Na het plenaire deel van de bijeenkomst werd er tijdens de workshops enthousiast over elf opgaven en thema’s gediscussieerd. Organisator Marco Aarsen: “Dit jaar was onze Eye-bijeenkomst opnieuw een succes met de zeer actieve inbreng van een grote groep vertegenwoordigers van onze klanten. Het is leuk te zien dat de middag een breed publiek trekt, variërend van verkeer, stedenbouw tot landschap. Samen werken we aan de groene en aantrekkelijke stad van morgen. Ik heb van veel bezoekers meegekregen dat ze terugkijken op een zeer waardevolle middag.” 

Het oorspronkelijke programma is hier terug te vinden. <