Hoe maakt een gemeente het parkeerbeleid 'Raad van State-proof'?

6 juli 2016

Pels Rijcken en Goudappel Coffeng hebben recent gezamenlijk een expertsessie georganiseerd onder de titel: 'Hoe maak je als gemeente je parkeerbeleid Raad van State-proof'? Tijdens dit goedbezochte evenement op het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag kwamen talrijke aspecten aan de orde waarmee gemeenten in de toekomst rekening moeten houden. Bij het opstellen van een bestemmingsplan - waarin een nieuwe ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt - moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening, aandacht worden besteed aan de parkeerbehoefte. Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 (op 29 november 2014) is de Woningwet gewijzigd. Gemeenten moeten vóór 1 juli 2018 haar stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeren, in het bestemmingsplan zélf regelen. Ook in de periode tot 1 juli 2018 moet rekening worden gehouden met het feit dat bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of het wijzigen van een bestaand bestemmingsplan het oude recht niet langer van toepassing is. Het bestemmingsplan moet dán al zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Kortom; werk aan de winkel.Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen (Pels Rijcken) en Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng deelden hun inzichten met de aanwezigen. 

In onderstaande video geven Daniëlle Roelands-Fransen van Pels Rijcken en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng nog wat meer uitleg .Ook is naar aanleiding van de expertsessie een whitepaper opgesteld en is de presentatie nog na te lezen. In het vaktijdschrift Parkeer24 stond bijgaand artikel eerder al over dit onderwerp.

 

Verslag van Expertsessie Artikel uit Parkeer 24 Presentatie Expertsessie