Houd de groeiende stad in beweging!

30 juni 2017

De G4 steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) streven naar bruisende steden, één (rand)stedelijk mobiliteitssysteem waarin OV, auto en fiets elkaar naadloos aanvullen. Aantrekkelijke steden door het intensiveren van de verstedelijking in combinatie met het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Gezonde en sociale steden, door een schoner en stiller mobiliteitssysteem dat toegankelijk is voor iedereen.  In samenwerking met Goudappel Coffeng en APPM Consultants heeft de G4 het initiatief 'houd de groeiende stad in beweging' opgesteld. Dit is een initiatief om de steden bruisend, aantrekkelijk, gezond en sociaal te houden. De steden kunnen dit niet alleen. Nieuwe en slimmere samenwerking tussen overheden onderling, maar ook tussen overheden en marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is nodig om de opgaven aan te pakken en de potentie van de steden maximaal te benutten.

Voor meer informatie ga naar www.houddegroeiendestadinbeweging.nl