Huishoudens met dubbel inkomen: autogebruik meer afhankelijk van onderlinge afstemming

20 september 2016

In het kader van haar promotieonderzoek doet Marie-José Olde Kalter onderzoek naar veranderingen in mobiliteitsgedrag, zowel op individueel als huishoudniveau. Daarvoor maakt zij gebruik van de data uit het Mobiliteitspanel Nederland, een initiatief van de Universiteit Twente, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en Goudappel Coffeng.

Onlangs is een artikel van Marie-José gepubliceerd over de invloed van huishoudinteracties op de vervoerwijzekeuze voor woninggebonden verplaatsingen. Gekeken is in hoeverre de vervoerwijzekeuze niet alleen wordt beïnvloed door persoonlijke en huishoudkenmerken zoals de werksituatie en samenstelling van het huishouden, maar ook door de onderlinge afstemming tussen huishoudleden. Daarnaast is ook gekeken in hoeverre veranderingen (bijvoorbeeld een hoger inkomen, een andere werklocatie, de aankoop van een auto) leiden tot andere keuzes. De resultaten laten zien dat vooral in huishoudens met een dubbel inkomen het gebruik van de auto veel meer afhankelijk is van onderlinge afstemming tussen huishoudleden. Mensen die van baan zijn veranderd of hun werktijden hebben aangepast, gebruiken minder vaak de auto.

Exploring the impact...