iDiensten enthousiast ontvangen tijdens tweede landelijke Summit

3 november 2017

De partners uit het programma iCentrale presenteerden op vrijdag 3 november de eerste versies van meer dan twintig iDiensten voor mobiliteit, veiligheid en centrales. Dat deden zij op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ in Sassenheim. Met deze iDiensten kunnen gemeenten en provincies hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer verbeteren, reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld besparen. Goudappel Coffeng en DAT.Mobility hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de iDiensten en kunnen ze ook gaan leveren.

De NajaarsSummit is een vervolg op de eerste Summit in maart van dit jaar. Toen stonden de plannen van dertien private partijen en zes decentrale overheden om te komen tot iDiensten in de steigers. Door het ‘slim integreren en combineren’ van taken voor meerdere domeinen en meerdere overheden ontwikkelden zij in de afgelopen periode uiteenlopende multi-domein iDiensten. Deze Summit stond dan ook in het teken van de bereikte resultaten. Zo’n 250 belangstellenden gingen met elkaar in dialoog, deelden kennis over gebruiksproducten en iDiensten op het gebied van zes domeinen: tunnelbediening en - bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement.

Meer dan twintig iDiensten
De directeuren van de deelnemende private partijen presenteerden gezamenlijk de eerste basisversies van hun publiek-privaat ontwikkelde iDiensten. Deze iDiensten variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. De iDiensten zijn enthousiast ontvangen door de decentrale overheden. In 2018 zullen deze eerste versies worden afgerond tot volwaardige iDiensten die provincies en gemeenten met, en zeker ook zonder eigen bediencentrales kunnen afnemen op basis van abonnementen en prestatieafspraken.

Landelijke standaarden
Tijdens de Summit nam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de standaard iBedienfilosofie in ontvangst. In de iBedienfilosofie is vastgelegd hoe de organisatie, techniek en systemen ten behoeve van multi-domein bediening in te richten. In samenwerking met kennisplatform CROW is deze uitgewerkt tot een landelijke standaard en ‘CROW-richtlijn’. Vanaf dit moment kan deze worden gehanteerd als de nieuwe manier van bedienen in centrales voor de zes domeinen. Ook een tiental andere producten uit het programma iCentrale zullen samen met CROW en PIANOo worden omgezet in landelijke standaarden.

Programma krijgt vervolg
In de komende periode zal een aantal gemeenten en provincies samen met private partijen uit het programma iCentrale voorstellen voor verdere praktijktoepassing van iDiensten uitwerken. Deze voorstellen zijn onderdeel van de zogenaamde Korte Termijn Aanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en worden in nauwe samenwerking met het ministerie uitgevoerd.

MaaSandMore
De iDiensten zijn onder de naam MaaSandMore ontwikkeld door dertien private partijen en zes decentrale overheden. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeente Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. 

Meer informatie over MaasandMore