‘Je krijgt 80 miljoen euro, maar kun je dat wel betalen?

1 november 2016

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu trekt samen met NS, Prorail en lokale overheden in totaal 80 miljoen euro extra uit om het gebrek aan fietsenstallingen bij stations op te lossen. Omdat het zo'n zoektocht is een plekje voor de fiets te vinden, dreigt de reistijdwinst die de spoorwegen hebben geboekt voor treinreizende fietsers weer verloren te gaan, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Er gaan steeds meer mensen met de fiets naar het station. Als niet wordt ingegrepen, dreigt in 2030 een tekort van 100.000 stallingsplaatsen. “De belangrijkste vraag hierbij is of gemeenten deze investeringen wel aankunnen,” zegt Niels Voogt van Goudappel Coffeng. “Niet alleen nu, maar vooral ook op termijn”.

Niels Voogt, adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling, geeft nadrukkelijk aan dat de gemeenten nu aan zet zijn om het te investeren geld zo doelmatig mogelijk te besteden. “Minstens zo belangrijk is het om na de aanvangsinvestering een stalling te realiseren die de total cost of ownership (de beheers- en exploitatiekosten) op jaarbasis zo laag mogelijk weet te houden. Vaak heeft een gemeente namelijk geen of onvoldoende dekking voor de jaarlijks terugkerende kosten terwijl deze kosten ook voor de lange termijn flink kunnen oplopen. Een belangrijke sleutel daarbij is de manier waarop een gemeente het dagelijks beheer van fietsparkeervoorzieningen inkoopt en vormgeeft,” weet Voogt. “Het is van belang de juiste managementinformatie te verzamelen en te analyseren, zodat je kunt sturen op de exploitatie. Verder draagt het gebruik van digitale technieken bij aan een betere benutting van de stallingsruimte en lagere beheer en exploitatiekosten."

Om aan te geven wat er allemaal komt kijken en wat er mogelijk is bij het realiseren, beheren en exploiteren van fietsparkeervoorzieningen heeft Goudappel Coffeng eerder dit jaar alle praktische kennis hierover gebundeld in het inspiratieboek voor fietsparkeren ‘Fiets mee van A naar P’. Hierbij komen werkelijk alle aspecten aan de orde waarmee gemeenten handvatten krijgen aangereikt om het te investeren geld ook zo efficiënt mogelijk in te zetten. “Een goed hulpmiddel om er voor te zorgen dat je na de investering van de 80 miljoen de rekening kunt blijven betalen," stelt Voogt.