Kijken met allerlei brillen

2 mei 2018

Hoe reageren weggebruikers op de infrastructuur? Welke rol speelt de omgeving daarbij? Worden de boodschappen die we als ontwerpers of wegbeheerders afgeven, ook daadwerkelijk begrepen? En zo niet, leidt dat dan tot verkeersonveiligheid? Of lossen de weggebruikers het samen wel op?

Met die vragen gingen de deelnemers van onze sessie op het Nationaal Verkeersveiligheids Congres (NVVC) aan de slag. 

We daagden de deelnemers uit om de stationsomgeving van Amersfoort vanuit de ogen van een weggebruiker te observeren: hoe ziet de wereld eruit als buschauffeur, tiener of snelle polo rijder. In totaal acht persona's werden aan een schouw onderworpen, waarbij alle deelnemers een toetsing uitvoerden van een deel van het totale spectrum van een ‘echte schouw’ voor veiligheid en gedrag. De totale (vereenvoudigde) scope van de schouw met alle persona’s en toetsingsvragen is weergegeven in bijgaande figuur.

Wilt u ook een schouw uitvoeren met een (grote) groep mensen of heeft u belangstelling voor een ‘eenvoudige’ schouw door een veiligheids- en gedragsexpert? Neem dan contact op met Rico Andriesse of Matthijs Dicke Ogenia. 

 

Bekijk de aanpak