'Kwaliteit openbare ruimte bepaalt mede succes van stad'

17 april 2018

Waar voorheen de autobereikbaarheid vaak gekoppeld werd aan economische vitaliteit, blijkt nu dat juist de kwaliteit van de openbare ruimte van steeds groter belang is voor de vitaliteit van winkelcentra, stationsgebieden en woonwijken. Maar hoe maak je de stad zowel bereikbaar als aantrekkelijk? En wat is de relatie tussen beleving van de openbare ruimte en de stedelijke economie? Het wordt steeds belangrijker dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen samen ontwerpen aan de stad. 

Tijdens de vierde EYE-bijeenkomst hebben de bezoekers geconstateerd dat verkeerskunde, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en stedelijke economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een bonte mix van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, landschapsarchitecten en (ruimtelijk) economen was aanwezig om met elkaar toe te werken naar een aantrekkelijke, leefbare, maar vooral economisch vitale stad. 

Goudappel Coffeng heeft een publicatie over deze dag uitgebracht. Deze informatie is ook hier te vinden.De volgende EYE-bijeenkomst staat al gepland voor donderdagmiddag 29 november 2018, eveneens in het Eye in Amsterdam.