Minister tekent ontwerptracébesluit verbreding oostelijke parallelbaan A73

11 juni 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken ondertekend. De nieuwe rijstrook van de snelweg A73 in noordelijke richting begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de snelweg A67. Samen met Antea Group heeft Goudappel Coffeng gewerkt aan de milieueffectrapportage, een robuust en verkeersveilig ontwerp en de uitvoering van effectstudies in het kader van het ontwerptracébesluit.

Het verkeer dat vanuit Roermond via de snelweg A73 naar Venlo rijdt, staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Rijkswaterstaat legt, met medefinanciering door de provincie Limburg, op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Met een extra rijbaan gaan we de drukte op dit traject te lijf. De aansluiting tussen de A73 en A67 wordt niet alleen veiliger, maar zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van de regio rond Venlo. Belangrijk voor het vele goederenvervoer dat hier dagelijks passeert.'

Inpassing in omgeving

Projectmanager realisatie Jeroen Maas: 'Na een periode van hard werken door het projectteam, provincie Limburg, Venlo en andere betrokken partijen ben ik blij dat het ontwerptracébesluit er nu ligt. We hebben eerst onderzocht welke effecten de extra rijstrook op onder andere de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de natuur heeft. Nu hebben we in zicht hoe de extra rijstrook het beste in de omgeving kan worden ingepast en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Kortom, weer een belangrijke stap verder in dit proces.'

Robuuste oplossing

Carlo Bernards: "Namens Goudappel Coffeng hebben we voor het ontwerptracébesluit de benodigde verkeersberekeningen en analyses uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten uit onze dynamische simulatie is in het ontwerpproces een robuuste oplossing tot stand gekomen. Onze verkeersveiligheidsexpertise heeft eraan bijgedragen dat deze oplossing ook tot een verbetering van de verkeersveiligheid leidt. Wij hebben de verkeerseffecten op de A73 en de omgeving doorgerekend met het NRM volgens het Kader Toepassing NRM. Op basis van de NRM-berekeningen zijn de verkeerseffecten voor diverse indicatoren in beeld gebracht. Daarnaast zijn de verkeerscijfers verrijkt om te kunnen worden gebruikt in de milieueffectstudies zoals de geluidberekeningen." 

Digitale informatiesessie

Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kan plaatsvinden, houdt Rijkswaterstaat twee digitale informatiesessies op dinsdag 30 juni en op donderdag 2 juli van 19.00 – 20.30 uur. Meer informatie is te vinden op de projectpagina A73 van Rijkswaterstaat: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken.