Next generation verkeersmodel Almere zet in op 'nieuwe mobiliteit'

28 september 2018

Complete ritketens in kaart met integratie BRUTUS in OmniTRANS

Het nieuwe verkeersmodel voor Almere is het eerste strategische verkeersmodel in Nederland dat gebruik maakt van BRUTUS, het next generation modelsysteem dat onlangs door DAT.Mobility en Goudappel Coffeng is geïntroduceerd. “In de ontwikkeling van traditionele verkeersmodellen naar de nieuwe generatie gaan we nu de agent-based benadering inzetten,” zegt Gerard Bruil, manager Verkeersmanagement en -prognoses van Goudappel Coffeng. Met de ontwikkeling van dit nieuwe verkeersmodel sorteert de gemeente Almere voor op het sterk veranderende verplaatsingsgedrag dat door traditionele modellen steeds lastiger kan worden beschreven.

Het inpassen van BRUTUS komt voort uit de recente samenwerkingsovereenkomst die de Goudappel Groep (waartoe DAT.Mobility en Goudappel Coffeng behoren) met het Finse Strafica is aangegaan. Strafica is de maker van BRUTUS die dit type verkeersmodel buiten Nederland al vaker succesvol heeft toegepast.

Het modelleren van nieuwe mobiliteit
Deze ontwikkeling speelt in op nieuwe behoeften bij beleidsmakers. Het wordt steeds duidelijker dat traditionele modellen in de veranderende samenleving niet meer voldoen. Verkeersbeleid in een binnenstedelijke omgeving vraagt - door een andere samenstelling van de bevolking met specifieke gedragingen en voorkeuren – een geheel ander beleid dan in de buitenwijken van de stad. Specialist Luuk Brederode van DAT.Mobility: “BRUTUS modelleert alle gemaakte ketens van verplaatsingen voor elk individu afzonderlijk, op basis van deze voorkeuren. Dit maakt het mogelijk om verplaatsingsgedrag van specifieke bevolkingsgroepen en beleidsmaatregelen te onderzoeken.” Zo kunnen de effecten van veranderend menselijk gedrag worden onderzocht. Denk hierbij aan de introductie van nieuwe vervoersconcepten zoals de e-bike, de deelauto of Mobility-as-a-Service. Maar ook aan door vergrijzing veranderende activiteitenpatronen of een toename van deeltijdbanen en thuiswerken. Wetenschappers zijn het erover eens dat de nieuwe techniek de toekomst is voor verkeersmodeltoepassing.

Complete ritketens
Luuk Brederode: “We zetten een stap verder dan de conventionele trip- en tour-based benaderingen. Waar de trip-based benadering individuele ritten naar telkens een enkele activiteit beschrijft en de tour-based deze benadering uitbreidt naar retour-ritten naar een enkele activiteit, beschrijft de agent-based benadering complete ritketens waarin alle activiteiten op een dag worden meegenomen. Hierdoor worden alle afhankelijkheden tussen de verschillende ritten ook meegenomen. Het is daarmee bijvoorbeeld niet langer mogelijk dat in het verkeersmodel mensen hun auto op een bestemming ‘achterlaten’ om met een, voor die rit, aantrekkelijker vervoerwijze terug te reizen”, aldus Luuk Brederode.

Nationaal Verplaatsingspanel
Om de nieuwste generatie van verkeersmodellen van input te voorzien is een omvangrijke hoeveelheid enquête-data over verplaatsingsgedrag nodig. Hiervoor lanceerde DAT.Mobility eerder deze zomer al samen met Mobidot en Kantar het Nationaal Verplaatsingspanel. Met dit panel wordt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, het verplaatsingsgedrag van 20.000 Nederlanders via sensing technieken in mobiele telefoons gemeten. Dit panel is vanaf september operationeel en genereert een ongekende rijkdom aan data die verder gaat dan het huidige OViN. Overheden die willen participeren in dit panel - met als doel de rijkste databron voor verplaatsingsgedrag in Nederland te creëren – zijn nog van harte welkom.