Nieuwe CROW-parkeerkencijfers: parkeernormen meer afgestemd op lokale situatie en ambitie

14 december 2018

Goudappel Coffeng heeft meegewerkt aan de herziening van de CROW-parkeerkencijfers. Deze zijn in december 2018 gepubliceerd en omvatten behalve de geactualiseerde kencijfers ook een deel dat gaat over de route van parkeerkencijfers naar parkeernormen.

Adviseur Aukje van de Reijt: “De kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven. Trendmatig is de afgelopen 5 jaar ons autobezit en autogebruik namelijk constant gebleven. Enige uitzondering hierop is een lichte afname in het gemiddelde autobezit in de grote steden (zeer sterk stedelijk gebied). Daarom zijn de parkeerkencijfers van de woningen in deze stedelijkheidsklasse met 0,1 verlaagd.“

Verder is een beperkt aantal functiecategorieën toegevoegd, die door een raadpleging onder professionals was aangegeven. De meest gemiste functie waren de kleine (eenpersoons) woningen. Deze functiecategorie is nieuw.

Aantal laadpunten
Ten opzichte van de eerdere uitgave, is nu ook een indicatie toegevoegd voor het aantal laadpunten voor elektrische auto’s. Hierin zijn de cijfers uit de studie voor NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur) uit 2017 overgenomen (waaraan Goudappel Coffeng ook een substantiële bijdrage leverde). Deze gepresenteerde cijfers betreffen een indicatie van het aantal laadpunten dat in de openbare ruimte bij bestaande functies noodzakelijk is. “Vooral het percentage bij woningen geeft daarom een onderschatting, omdat laden hier vaak op eigen terrein plaatsvindt,” aldus Aukje van de Reijt.

Belangrijke toevoeging is verder het deel dat gaat over het onderwerp: ‘van parkeerkencijfers naar parkeernormen’. Aukje van de Reijt: “Hierin worden handreikingen gedaan welke lokale elementen en autonome ontwikkelingen van invloed zijn op de parkeervraag. Ook zijn in deze publicatie handreikingen gedaan hoe gemeenten hun parkeerbeleid kunnen vertalen naar parkeernormen. Ik verwacht dat door deze toelichting parkeernormen meer worden afgestemd op de lokale situatie en ambities.”