Noodkreet weggebruiker leidt tot matrixbord(en)

7 december 2018

In een artikel in de Stentor staat beschreven hoe persfotograaf Stefan Verkerk zich heeft ingespannen voor het verhogen van de verkeersveiligheid bij het knooppunt Hattemerbroek. Hij verzamelde foto's en video's en gaf een advies aan Rijkswaterstaat om op drie verschillende plaatsen in de verbindingsboog matrixborden te plaatsen. Rijkswaterstaat begon een onderzoek en Ververk zegt in de Stentor: "Het lijkt er op dat ze naar mijn noodkreet hebben geluisterd. Aan het begin van de verbindingsboog is een mobiel matrixbord over de weg geplaatst. Ik ben er blij mee en heb de indruk dat mijn actie niet voor niets is geweest.” RWS overweegt verderop in de bocht één of twee portalen met matrixborden te plaatsen. 

Uiteraard werd Goudappel Coffeng ook gebeld. Verkeersveiligheidsdeskundige Job Birnie zegt hierover in de krant dat weggebruikers als ervaringsdeskundige veel details zien - wat je als deskundige niet altijd zou zien. Zoals bijvoorbeeld het reflecteren van zonlicht in een geluidsscherm. Lees hier meer over in de Stentor