OmniTRANS next: effectiever mobiliteitsbeleid dankzij beter én sneller inzicht in mobiliteitsdata

17 januari 2019

OmniTRANS next combineert resultaten bestaande verkeersmodellen en actuele intensiteiten

Altijd en overal toegang tot relevante mobiliteitsdata, dát bieden DAT.Mobility en Goudappel Coffeng met het nieuwe online platform OmniTRANS next. Hiermee krijgen verkeerskundigen én beleidsmakers op eenvoudige wijze snel en goed inzicht in voor hen belangrijke (beslis)gegevens. “Met deze tool zijn beleidsmakers in staat om hun mobiliteitsbeleid verder te verbeteren en een aantrekkelijke en bereikbare leefomgeving te realiseren”, zegt directeur Jos van Kleef van Goudappel Coffeng.

Beleid versterken
“Wij weten dat goed mobiliteitsbeleid vaak vraagt om een kwantitatieve onderbouwing en interactie met vele stakeholders. Mobiliteit en bereikbaarheid gaat immers iedereen aan”, weet Jos van Kleef. “Dit proces is niet altijd eenvoudig want onze klanten worden overspoeld met mobiliteitsdata en nieuwe mogelijkheden in verkeersmodellering. Wij hebben de expertise in huis om te snappen welk inzicht beleidsmakers nodig hebben voor een nóg effectiever mobiliteitsbeleid. En DAT.Mobility beschikt over de kennis en kunde om een krachtige applicatie te ontwikkelen en nieuwe databronnen te ontsluiten. Met de introductie van OmniTRANS next bieden wij onze klanten de mogelijkheid hun beleidsprocessen aanmerkelijk te versterken.”

Actuele intensiteiten
OmniTRANS next is volledig webbased en speelt in op de grote behoefte aan sneller en beter inzicht bij beleidsmakers, op ieder moment. Met OmniTRANS next komen verkeersmodellen en andere vormen van mobiliteitsdata via laptop, tablet en smartphone onder handbereik. In de eerste versie zijn resultaten van bestaande verkeersmodellen en actuele verkeersintensiteiten (gebaseerd op mobiele telefoniedata voor elk wegvak in Nederland) voor klanten beschikbaar. In de loop van het jaar worden meer functionaliteiten en databronnen toegevoegd.