Relevante data voor vitale centrumgebieden

29 september 2020

Deze Coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te werken aan vitale winkelgebieden. Met relevante en betrouwbare data zorgt Goudappel er voor dat er gerichte beleidskeuzes kunnen worden gemaakt.

Gelderse vitaliteit
De provincie Gelderland wil de vitaliteit van 84 centrumgebieden in kaart brengen om vervolgens met een gerichte aanpak te komen. “Goudappel brengt op basis van 20 indicatoren de vitaliteit van de Gelderse centra in kaart, in lijn met de methodiek van de landelijke vitaliteitsbenchmark en de meest recente publicatie in de provincie Overijssel,” zegt adviseur Tim van Huffelen. In de Gelderse vitaliteitsbenchmark wordt expliciet aandacht besteed aan de mogelijke impact van Covid-19 op de vitaliteit van de centrumgebieden.

Expertgroep
Verder maakt Goudappel Coffeng sinds kort deel uit van de expertgroep Ruimtelijke Ordening (georganiseerd door Inretail, de brancheorganisatie mode&wonen, de Nederlandse Raad voor Winkelcentra en 11 adviesbureaus die zich bezighouden met eenduidig onderzoeksmateriaal dat als basis fungeert voor onderzoeken rondom winkelcentra). 

Postcorona koopstromenonderzoek
De Randstad-provincies hebben in 2018 het laatste Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Momenteel wordt de nieuwe versie in 2021 voorbereid waarin nieuwe cijfers van het koopgedrag (postcorona) in beeld worden gebracht. “Evenals in 2018 en 2016 leveren wij  de projectleider van het Koopstromenonderzoek (dit keer Karin de Regt) namens de organiserende provincies,” aldus Tim van Huffelen.