‘Rotterdam zet OV in om ambities voor 2040 te bereiken’

16 november 2017

Rotterdam is ‘booming’. Niet alleen groeien de werkgelegenheid en het aantal inwoners, ook steeds meer bezoekers en toeristen weten de Maasstad te vinden. Op internationale lijsten komt Rotterdam bovendien vaak naar boven als aantrekkelijke bestemming. “Die groei kan alleen plaatsvinden als al die mensen zich ook iedere dag kunnen verplaatsen: van en naar hun werk, sportvereniging en familie en vrienden. Jarenlang was de auto voor veel Rotterdammers het primaire vervoersmiddel, maar met de groei voor de komende decennia is dat niet langer mogelijk: zonder transitie naar fiets en OV loopt de stad vast,” zegt wethouder Pex Langenberg, Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. Daarom is de OV-visie 2018-2040 gemaakt in samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de RET, ondersteund door Goudappel Coffeng en APPM.

Adviseur Bas Govers was er nauw bij betrokken: “We zetten in op openbaar vervoer voor een gezonder, socialer, economisch sterk en aantrekkelijk Rotterdam. Openbaar vervoer en fiets gaan als dragers van de mobiliteit in de stad functioneren. Dit is nodig om de groeiende vraag naar mobiliteit op een duurzame manier op te vangen, dreigende knelpunten op te lossen en tegelijkertijd meer ruimte in de stad te bieden aan groen, kwaliteit van de openbare ruimte, voetgangers en fietsers.”

In het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam, maar ook in recente onderzoeken naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio samen met rijk en regiopartners, kreeg deze koers verder vorm. Met de OV-visie Rotterdam zet het Rotterdamse college een volgende belangrijke stap in de uitwerking van de ingezette mobiliteitstransitie.

OV geen doel maar middel
Wethouder Pex Langenberg: “Onze visie op het openbaar vervoer biedt een ontwikkelperspectief voor de periode tot 2040. Met de realisatie van dit toekomstbeeld kan Rotterdam vandaag al starten. In de OV-visie presenteren de initiatiefnemers dan ook een agenda voor de korte, middellange en lange termijn, voorzien van concrete acties. In deze visie is mobiliteit geen doel op zich, maar een middel om integrale ambities te kunnen bereiken. De visie is daarom ontwikkeld in de context van een reeks bredere opgaven. Zo stelt de vraag naar nog eens 50.000 extra woningen, in een aantrekkelijke leefomgeving, ons OV-systeem voor flinke uitdagingen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke versterking van de participatie en het verbeteren van toegang tot arbeid en scholing. Het OV van de toekomst dient voor voldoende capaciteit te zorgen op de bestaande drukke verbindingen én moet ook ruimte bieden voor nieuwe verplaatsingsbehoeften.”


De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg

Samen met fiets dé drager
Belangrijke voorstellen in het plan zijn de benutting van de spoorlijn als 3e metrolijn met nieuwe stations in Kethel, Van Nelle en Feyenoord, een nieuw knooppunt Stadionpark op Zuid, een herstructurering van het tramnet met een betere verknoping, snellere verbindingen en een betere afstemming op de metro. Op langere termijn een zelfrijdend metrosysteem en introductie van kleinschalig zelfrijdend vervoer in het voor- en natransport. Bas Govers: “De voorstellen in de OV-visie maken het mogelijk dat het openbaar vervoer, samen met de fiets, dé drager kan worden voor de verdichtingsopgave en de daarmee gepaard gaande veranderende mobiliteitsbehoefte. Dit resulteert in een perspectief waarin het openbaar vervoer in combinatie met slim collectief vervoer de dominante stedelijke verplaatsingsvorm wordt. Het OV dus als drager van de stad!”  

Vooral in het centraal stedelijk gebied zijn fietsers, openbaar vervoer en voetgangers de dominante gebruikers van de ruimte. Multimodale oeververbindingen zijn nodig om de stadsdelen op de noord- en zuidoever te hechten. Dit betekent zowel dat bestaande oeververbindingen beter benut moeten worden als dat er twee nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. 

Lees verder in het onderstaande rapport.

 

Download de consultateversie van de OV-Visie Rotterdam 2040