TT Assen: eMaaS in optima forma

5 juli 2018

De 88ste editie van de TT-Assen vond plaats in het weekend van 29 juni tot en met 1 juli. De TT-Assen is met 105.000 bezoekers op de racedag (zondag) het grootste ééndaagse sportevenement van Nederland. Vanzelfsprekend is het een grote logistieke uitdaging om al deze bezoekers te ontvangen en te begeleiden naar de verschillende parkeerplaatsen rond het circuit. Onder leiding van Goudappel Coffeng en een uitgebreid verkeersplan is het gelukt om alle 105.000 bezoekers om 11.00 uur op de parkeerplaatsen te krijgen zonder noemenswaardige vertraging.


De toch al ambitieuze doelstelling van 11.30 uur is hiermee met nog eens een half uur overtroffen. Het verkeer is in de afgelopen 40 jaar nog nooit zo vlot en soepel naar het circuit gekomen. In de afgelopen jaren is het moeilijk gebleken het publiek tijdig op het circuit te krijgen - met 2016 als negatieve uitschieter. Toen was het publiek pas om 13.30 uur binnen en hebben sommige bezoekers al vroegtijdig rechtsomkeert gemaakt zonder ook maar één race te hebben gezien.


Het verkeersplan TT 2018 bevatte een uitgebreid maatregelenpakket waarbij de capaciteit van de toevoerwegen aanzienlijk is vergroot. Zo zijn rotondes volledig afgezet en zowel linksom als rechtsom gebruikt om de capaciteit te vergroten. Daarnaast zijn extra parkeerplaatsen 2.500 (voor auto’s) en 1.500 (voor motoren) en tot slot is een uitgebreid bebordingsplan uitgedacht zodat mensen zoveel mogelijk zelfsturend in de juiste banen worden geleid en zijn er tal van regelscenario’s opgesteld.

Projectleiding
Goudappel Coffeng is sinds 2017 betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe verkeersplan. Naast de projectleiding van de planvorming bewaakt Goudappel Coffeng ook de verschillende belangen van de verschillende stakeholders en levert input voor de stuurgroep. Tot slot levert Goudappel Coffeng de voorzitter van het kernteam Verkeer. Dit team, onder leiding van Remco Meinen, is operationeel tijdens het evenement zelf en eindverantwoordelijk voor de aan- en afvoer van alle verkeersstromen op en rondom het circuit. 

Naast het TT circuit zelf maakt Rijkswaterstaat, de gemeente Assen en de politie deel uit van dit kernteam verkeer. Dit team neemt de beslissingen op het gebied van inrichting terreinen, verkeersmanagement en de aansturing van de 200 verkeersregelaars en parkeerbegeleiders. Het team monitort de actuele verkeersstromen via camera’s en floating car data, stuurt zo’n 20 tekstkarren en DRIPS aan en neemt beslissingen over de schakelmomenten van de verschillende regelscenario’s.

Wil u meer weten over onze inzet tijdens de TT of de begeleiding tijdens een evenement (eMaaS) neem dan contact met ons op.