Uitnodiging Expertsessie Parkeren

21 april 2016

In navolging van de sessies over verkeer en parkeren die in het najaar van 2015 hebben plaatsgevonden, organiseren Pels Rijcken en Goudappel Coffeng gezamenlijk een expertsessie waarbij dé oplossingen voor het op goede wijze borgen van de parkeerbehoefte in ruimtelijke plannen worden besproken. De expertsessie wordt gehouden op het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan - waarin een nieuwe ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt - moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening, aandacht worden besteed aan de parkeerbehoefte. Een plan moet worden voorzien in 'voldoende parkeergelegenheid'. Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 (op 29 november 2014) is de Woningwet gewijzigd. Gemeenten moeten vóór 1 juli 2018 haar stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeren, in het bestemmingsplan zelf regelen. Recente jurisprudentie toont echter dat dit niet altijd een gemakkelijke opgave is. Daarnaast levert het bepalen van de parkeerbehoefte van een concreet project soms ook de nodige discussies op. Wilt u juridisch getouwtrek voorkomen en de toets van de Raad van State doorstaan? Meld u nu aan.