Veel noviteiten tijdens congres over automatische voertuigen

29 september 2016

Jaarlijks wordt in Antwerpen het Podcar city & Advanced Transit congres georganiseerd. Wat ooit ontstond vanuit PRT (Personal Rapid Transit) is tegenwoordig uitgegroeid tot een congres waar ook deskundigen op het gebied van automatische voertuigen zijn betrokken: voertuigproducenten, overheden, onderzoeksinstituten, OV-bedrijven, techniekbedrijven en uiteraard consultants.

Tijdens dit congres in Antwerpen werden veel nieuwe voertuigen voor het eerst getoond, evenals nieuwe technieken voor zelfrijdende voertuigen. Adviseur Arthur Scheltes was namens Goudappel Coffeng aanwezig. ‘Het brede spectrum rondom zelfrijdende voertuigen en automatische transportsystemen is uitgebreid aan bod gekomen. Hierbij kun je denken aan veiligheid, multimodaliteit, stedelijke inpassing, duurzaamheid, operationele aspecten, manieren van betalen, certificering van de voertuigen en de politieke inbedding.’

Er waren meerdere politici (uit België en Noorwegen bijvoorbeeld) aanwezig die deelnamen aan een paneldiscussie. ‘Goed om te zien dat vraagstukken rondom zelfrijdende voertuigen daar ook leven, en steeds meer gaan leven,' zegt Arthur Scheltes.

Podcar begon met een bezoek (een kijkje in de controlekamer) aan het Nederlandse voorbeeld voor het zelfrijdende vervoer, Rivium. Arthur Scheltes: ‘De loco-burgemeester van Antwerpen benadrukte tijdens het congres nog het belang van slimme mobiliteit om de vele verkeersproblemen tegen te gaan. Deze mening bleek gedeeld te worden want er was veel interesse voor de presentaties van de voertuigproducenten, nieuwe technologie en de ‘city of things’.’ Zelf gaf Scheltes een presentatie over het project Lelylaan A10 en bood hij zijn gehoor een kijkje in de keuken van de andere projecten waaraan door hem wordt gewerkt. Zoals het inzetten van zelfrijdende voertuigen om de last mile problematiek te verbeteren, haalbaarheidsstudies en de sociale functie die zelfrijdende voertuigen zouden kunnen vervullen.