Visienota Routeplan 2030 vervoerregio Antwerpen goedgekeurd

29 juni 2018

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 voor de vervoerregio Antwerpen voorgesteld en aangenomen. De vervoerregio bestaat uit 33 gemeenten, van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle. De nota kadert in een bredere aanpak voor heel Vlaanderen en stelt een nieuwe kijk op mobiliteit voor, namelijk een vraaggericht systeem waarin de gebruiker centraal staat. Binnen het consortium met APPM, the New Drive en Sweco was Goudappel Coffeng inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van deze visienota. 

De visienota stelt tien gedeelde ambities voor, als eerste stap naar het Routeplan 2030. Dat is de langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. De Vervoerregioraad Antwerpen bestaat uit alle gemeenten uit de regio, de 9 stadsdistricten, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, NMBS, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer en de vervoersmaatschappij De Lijn.


Naast adviseur Bas Govers (uiterst links), verder op deze foto van links naar rechts: Tom Janssens, Filip Boelaert (secretaris-generaal ministerie  van Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen), Koen Kennis (voorzitter en schepen van Antwerpen), en Jan van Rensbergen (procescoördinator Oosterweel, overkapping en Routeplan 2030)

Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50. In de volgende stappen zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt.

Openbaar vervoer, fiets en auto
De tien ambities omvatten maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en auto. Ten eerste zal een kwaliteitsnetwerk van openbaar vervoer de reiziger garanties bieden op vlak van snelheid, betrouwbaarheid, aansluitingen en aanvullende diensten op knooppunten. Daarnaast worden de diensten van trein, tram en bus beter op mekaar afgestemd.
Een tweede accent is het aanleggen van comfortabele, directe en veilige fietsverbindingen. De fiets is namelijk het belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen over korte afstand (tot ongeveer 5 km).

Een derde speerpunt is een vlotte en betrouwbare afwikkeling op de snelwegen. Het hoofdwegennet wordt vervolledigd, met de sluiting van de Antwerpse ring door de Oosterweelverbinding voor stadsregionaal verkeer en het versterken van het Haventracé voor het doorgaand en het havenverkeer. Bovendien worden de aansluitingen op de snelwegen verbeterd. Deze netwerken worden onderling gekoppeld via veilige knooppunten. Dit mobiliteitsplan wil ervoor zorgen dat alle reizen, van deur tot deur, veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam verlopen. Netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten moeten daarvoor comfort, kwaliteit en veiligheid bieden, aangezien de gebruiker centraal staat. Een goede samenwerking tussen de verschillende partners is een laatste belangrijke vereiste.

De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden, gemeenten en mobiliteitsactoren. Ook de burgerbewegingen hebben een bijdrage geleverd.

Basisbereikbaarheid
Dit mobiliteitsplan kadert in het nieuwe geïntegreerde vervoersysteem dat de Vlaamse overheid in Vlaanderen wil invoeren. Dat systeem is gebaseerd op combimobiliteit en basisbereikbaarheid (het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem met optimale inzet van middelen). Elke vervoerlaag heeft een rol en de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Tegelijk beslissen de steden en gemeenten mee over hoe
basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien. Deze werkwijze zal in heel Vlaanderen worden toegepast om met veel betrokkenheid de mobiliteitsopgave aan te pakken.

Vervoerregio Antwerpen
Vervoerregio Antwerpen is een proefproject binnen het project van basisbereikbaarheid. Deze regio is een diverse en uitgestrekte regio met 33 gemeenten en meer dan één miljoen inwoners. De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging aangezien het mobiliteitssysteem vandaag tegen zijn limieten aanbotst. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn namelijk nodig voor een economisch
vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de vervoerregio.

Meer info over Routeplan 2030 en basisbereikbaarheid