Webinar Eerlijke mobiliteit, 5 oktober 2021

17 september 2021

“Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”, zo luidt Social Development Goal 11 van de Verenigde Naties. Ongelijkheid is voor Nederland geen ‘ver ons bed’-show. Eind juli kopt de Volkskrant nog dat ongelijkheid in de wieg al te zien is. Toegang tot mobiliteit biedt mede de oplossing om ongelijkheid in de samenleving te verkleinen; hoe richt je mobiliteit voor iedereen in? En hoe doe je dat het beste? Over dit thema organiseert Goudappel een webinar.

Mobiliteit voor iedereen
Steden en dorpen zetten in op een leefomgeving waar het prettig verblijven is en waar mobiliteit op een verkeersveilige en duurzame wijze wordt gestimuleerd. ‘Dé bewoner’ en ‘dé bezoeker’ die onderdeel uitmaken van onze leefomgeving is echter divers. Ook in de Nederlandse samenleving zijn grote verschillen aanwezig. Veel gemeentes, regio’s en provincies werken samen met de Rijksoverheid aan een toegankelijk mobiliteitssysteem zodat iedereen kan participeren in de maatschappij. De vraag is echter wat ‘mobiliteit voor iedereen’ is, waarom we hier op inzetten en hoe we dat het beste kunnen doen.

Leren en inspireren uit binnen- en buitenland
In anderhalf uur nemen we u begin oktober mee in deze zoektocht. Na een algemene introductie, lichten gemeentes en regio’s toe met welke vraagstukken zij zitten en hoe zij daar oplossingen voor vinden. Welke verschillen zijn er tussen groepen? Hoe faciliteren we ook hen in deelname aan de maatschappij? We halen in het webinar inspiratie op uit 90 wereldsteden; ook nemen we u in het webinar mee in de zoektocht naar antwoorden met de Amsterdamse regio als casus. De volledige invulling van het webinar maken we in september bekend.

Het programma
1. Introductie in inclusieve mobiliteit en toegang tot de stad door Jeroen Bastiaanssen (PBL);
2. Onderzoek naar vervoerarmoede in de MRA door Hans Voerknecht (Een Nieuwe Kijk) en Ralph 
    Ploeger (Gemeente Amsterdam);
3. Het belang van Gender en Mobiliteit door Ines Kawgan-Kagan (Accessible Equitable Mobility
    Institute Berlin);
4. Toegang tot de arbeidsmarkt en de effecten daarvan door de coronadienstregeling door Lamar
    Frederikslust (Goudappel).

Reserveer 5 oktober in uw agenda en meld u aan

Het webinar vindt plaats op dinsdag 5 oktober. We starten om 15:00 uur en plannen om 16:30 uur klaar te zijn. Het veelzeggend programma wordt begin september bekend gemaakt, maar u kunt zich vast aanmelden. Meld u aan door onderstaande gegevens in te vullen:

Kunt u er onverhoopt niet bij zijn of heeft u andere vragen van ideeën? Neem dan in september contact op met onze adviseurs Stijn van der Slot ( svdslot@goudappel.nl , 06-46076179) van Raymond Huisman ( rhuisman@goudappel.nl , 06-11703584).