Zelfrijdend en vraaggestuurd autodeelsysteem maakt binnenstedelijke aansluiting op OV mogelijk 

24 juni 2019

Door de aanhoudende verstedelijking en een toenemende vervoersvraag komen de bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden in gevaar. Een modal shift - van private mobility naar shared mobility – is noodzakelijk om de steden van de toekomst hiertegen te beschermen.

In zijn thesis (Martijn studeerde recent af op de TU Delft) is de potentiële vraag voor AMoD-systemen bepaald door gebruik te maken van een bestaand zwaartekrachtmodel (OmniTRANS MRDH). Vervolgens is er een agent-based simulatie model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op basis van de vervoersvraag uit OmniTRANS de impact van verschillende operationele strategieën te voorspellen.

Afbeelding die aangeeft hoe de vraag kan zijn naar zelfrijdend vervoer. Hoe groener, hoe meer trips vanuit een gebied kunnen worden gemaakt.

Rotterdam-Zuid
De resultaten van de simulaties laten zien dat gebruik maken van dynamic ridesharing en snellaadfaciliteiten leiden tot een financieel haalbaar systeem wanneer dit wordt toegepast in Rotterdam-Zuid op de OV-stations: Zuidplein en Rotterdam-Lombardijen. Recent stelde Goudappel de OV-Visie voor Rotterdam op en daaruit kwam naar voren dat de bereikbaarheid van het OV vooral in Rotterdam-Zuid achterblijft. “En daar liggen dus kansen voor zelfrijdend vervoer,” vindt Martijn Stevens. “Mijn studie laat zien wat de invloed is van zelfrijdend vervoer op het stedelijk mobiliteitssysteem en wat de financiële haalbaarheid is van dit soort zelfrijdende vervoersystemen. Dit is natuurlijk naast overheden (beleidsmakers) ook voor vervoerders interessante materie om te becijferen hoeveel geld er voor nodig is.” 

Het concept van vraaggestuurd zelfrijdend vervoer als modaliteit voor voor- en na-transport.

In simulaties heeft Martijn variabelen ingevoerd waarmee vervoerders kunnen werken. Ook is hierbij rekening gehouden met ritdelen, relocation van voertuigen (om ophoping te voorkomen) en het gebruik van snelladers. Zo kunnen verschillende scenario’s worden bekeken.