Zweden luisteren naar Nederlands voorbeeld

25 mei 2016

In Stockholm wordt op donderdag 26 en vrijdag 27 een conferentie gehouden waarbij Wieland Hendriksen van DAT.Mobility (samen met Lucas van der Linde van Goudappel Coffeng) en op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Stockholm, ingaat op steden en hun mobiliteitsstrategie, naar Nederlands voorbeeld voor een publiek van ruim 300 Zweedse beleidsmakers.

Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Met 18 miljoen inwoners op een oppervlakte ter grootte van het Zweedse Jämtland is Nederland gedurende al vele jaren genoodzaakt om de problemen van congestie en files aan te pakken. Het heeft geleid tot verschillende types van slimme oplossingen waar adviesbureau Goudappel Coffeng en DAT.Mobility de hand in hebben. Wieland Hendriksen zal ingaan op de kennis die nu ook wordt toegepast in diverse steden en de tools die aan beleidsmakers en stedenbouwkundigen wordt aangeboden om zij slimme oplossingen voor stadsvervoer in de praktijk te brengen.

Onder het thema "Een echte groene regio" zal de presentatie van Wieland Hendriksen bestaan uit voorbeelden van Utrecht en de inspanningen die zijn gedaan om de stad aantrekkelijk en beschikbaar te maken en om te investeren in oplossingen voor de fiets en het openbaar vervoer.

“Niemand houdt van steden waar het verkeer vaststaat en waar de treinen overvol zijn en nooit op tijd,” weet Hendriksen. “Maar steden die het beleid en de programma's voor intelligente transport oplossingen gebruiken en dus een grotere toegankelijkheid bewerkstelligen, zijn in grote mate aantrekkelijker en groeien sneller.”

Hendriksen wil Zweedse steden inspireren door het presenteren van tools die gegevens verzamelen over verschillende vervoersmodaliteiten. "Hierbij gaat het niet louter om data-inwinning van verschillende modaliteiten maar ook het omzetten van data in nieuwe en extra inzichten om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen: Decision Making Data."