Aart de Koning

Nederland behoort tot de landen met de hoogste bevolkingsdichtheid van de wereld. Het is om deze reden essentieel om wonen, werken, bewegen, recreatie, natuur en waterveiligheid op een goede manier met elkaar in balans te brengen. In Nederland zijn we hier best goed in geslaagd, maar er zijn constant nieuwe uitdagingen en kansen.

Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussies over ruimtelijke ordening in Nederland. Hierbij ligt mijn focus op de integrale benadering van vraagstukken, omdat ik geloof dat daar de sleutel ligt voor optimaal gebruik van onze schaarse ruimte. Ik heb zowel een mastertitel in de civiele techniek als in de stedenbouwkunde, beide van de Technische Universiteit van Delft.

Sinds 2010 werk ik als adviseur strategie & beleid bij Goudappel Coffeng. Met mijn brede achtergrond kan ik meedenken op verschillende schaal- en detailniveaus, van strategische visies tot doorstroming op kruispuntniveau. Ik ben bedreven in grafische software, waarmee ik uitkomsten en ideeën voor iedereen inzichtelijk kan maken. Zo lever ik een bijdrage aan de ruimtelijkeordeningsvraagstukken die Nederland rijk is.