Alex Mulders

Klanten kennen mij als een energieke doorpakker die snel dingen weet te organiseren. Ik ben een echte pragmaticus en denk vanuit mijn oplossingsgerichte houding altijd in kansen. Sinds 2005 werk ik als adviseur in de dynamische wereld van mobiliteit bij Goudappel Coffeng. De afgelopen jaren heb ik me daarbij gericht op Oost-Nederland en de regio Arnhem/Nijmegen in het bijzonder.

Klanten vragen mij voor het uitwerken van integrale mobiliteitsvraagstukken, het opstellen van strategisch mobiliteitsbeleid en het begeleiden van participatieprocessen. Verwacht van mij geen hele dikke rapporten of adviezen. Graag maak ik het eenvoudig, met beknopte teksten en eenduidige beelden. Dat is waar ik voor sta!

Mobiliteit is nooit doel op zich, maar juist een middel om te komen tot een bereikbare en aantrekkelijke stad en regio. Ik kijk van nature breed naar mobiliteitsvraagstukken en zoek de verbinding tussen de diverse belangen. Vanuit deze werkwijze werk ik veel aan regionale vraagstukken, zoals de Bereikbaarheidsaanpak Arnhem Nijmegen, Het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit en de Samenwerkingsagenda Fiets.

Een stevige inhoud bestaat niet zonder een doordacht proces. Vanuit die opvatting begeleid ik ook diverse participatieprocessen, zoals de mobiliteitsbeleidskoers in Nijmegen Oost, de inrichting van fietsroutes in Arnhem en Ede en verkeersproblematiek in Nijmegen West. Graag werk ik met partijen toe naar een besluit, want een weloverwogen besluit geeft rust en duidelijkheid. Om de uitdagingen in ons werkveld verder te brengen.