Andre Oldenburger

Ik vind het uitdagend om actief te zijn op het snijvlak van overheid en markt. In een wereld waar overheden op afstand de regie willen voeren over innovatieve mobiliteitsontwikkelingen en waar marktpartijen posities innemen om op tijd de juiste stappen te zetten, vind ik het interessant om te ontdekken waar de wederzijdse synergie zit. Ik heb de afgelopen decennia bij zowel publieke als private organisaties gewerkt en heb daardoor een brede blik op innovatie, samenwerking, implementatie en businessmodellen. Mijn periode bij TNO heeft me daarnaast ook het belang van evaluatie en monitoring in laten zien. Uitsluitend door kritisch naar projecten te kijken ontstaan er mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Sinds september 2017 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng. Ik adviseer overheden en bedrijfsleven over de wijze waarop innovaties binnen het mobiliteitsdomein succesvol kunnen worden doorgevoerd. Dit kan betrekking hebben op nieuwe rollen van de overheid en nieuwe vormen van aanbestedingen, maar ook op het onderzoeken van de marktmogelijkheden voor nieuwe duurzame mobiliteitsdiensten. Omdat mobiliteit gaat om het verplaatsen van mensen en goederen hou ik altijd het belang van de eindgebruiker goed in de gaten.

Sinds medio 2018 word ik als Omgevingsmanager MaaS (Mobility as a Service) ingehuurd door het ministerie van I&W, met als tweezijdig doel om MaaS via een open ecosysteem te introduceren en beleidsmatige belemmeringen weg te nemen. Aan de hand van een zevental Pilots zal MaaS de komende jaren worden geïntroduceerd. Daarnaast heb ik speciale aandacht voor het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingenvervoer e.d.). De kosten van dit vervoer nemen sterk toe en de roep om efficiencymaatregelen en eventuele integratie met het OV groeit. Voor het ministerie van I&W en de gemeente Amsterdam heb ik met mijn collega’s van Goudappel het landschap van het doelgroepenvervoer in beeld gebracht en aangegeven welke innovatie- en integratiemogelijkheden zich de komende jaren voordoen.