Anne Abbing

Als junior adviseur zoek ik graag naar integrale oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. In mijn functie verzamel en analyseer ik diverse soorten verkeerskundige data. Tevens adviseer ik opdrachtgevers van Goudappel Coffeng. 

In de zomer van 2017 heb ik de masters 'Environmental and Infrastructure Planning’ (planologie) en ‘Population Studies’ (demografie) afgerond. De studie planologie heeft me sterk ontwikkeld in het naar binnen halen van de buitenwereld. Bovendien heeft deze studie mijn kennis op het gebied van infrastructuur vergroot. Met de studie demografie heb ik veel onderzoek gerelateerde kennis opgedaan. Deze inhoudelijke en procesmatige kennis kan ik goed toepassen in mijn werk en hierdoor ben ik breed inzetbaar.       

In mijn werk hecht ik veel waarde aan samenwerking en aan het boeken van resultaten. Ik vind het belangrijk om te weten wat de belangen van verschillende actoren zijn en om met hen op zoek te gaan naar oplossingen die haalbaar zijn en aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen.