Anne Koot

De kern van procesmanagement is voor mij dat het proces voorop staat. In een procesaanpak staat het doel centraal en richt het proces zicht op de dynamiek en de beweging rondom dat idee. Daarvoor moet je als procesmanager kunnen en willen denken in ontwikkeling. Je zult je netwerk moeten besturen om de doelen te bereiken en het resultaat is de uitkomst hiervan. Er is dus een voortdurende afweging tussen het verbeteren van de inhoud van het initiatief en het verbinden van partijen daaraan.

Het mooie van procesmanagement bij Goudappel is dat ik de vakmatige inhoud kan koppelen aan de vaardigheden die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd. Processen sturen vanuit vertrouwen en verbinden door goed luisteren. Dat is de manier waarop ik mijn werk wil invullen. Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer van Tilburg.

Sinds 1994 ben ik bij Goudappel Coffeng werkzaam. Oorspronkelijk als adviseur openbaar vervoer, maar de veelzijdigheid van de advisering van Goudappel Coffeng zorgde er al snel voor dat ik mij kon verbreden tot een algemeen adviseur. Ik heb tien jaar lang de groep verkeer & ruimte van de Deventer vestiging geleid. Ik heb mij in die periode geschoold als professioneel coach. Op dit moment richt ik mij met enthousiasme weer vol op projecten, waar de nadruk ligt op het begeleiden en verbinden van mensen, processen en inhoud. Mijn management/coach-ervaring en brede inhoudelijke achtergrond komt dan zeker van pas.